ارزش مشتری

مقاله ترجمه شده تحول تجربه مشتری از طریق فناوری های جدید

سال نشر: 2020 نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  15 صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44  صفحه WORD (بیشتر…)

353 بازدید
مقاله ترجمه شده درک تاثیر فعالیت های بازاریابی رسانه های اجتماعی: میانجیگری هویت اجتماعی، ارزش درک شده و رضایتمندی

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:   27 صفحه WORD (بیشتر…)

2007 بازدید
مقاله ترجمه شده مدیریت : فرآیندهای بحرانی در مدیریت دانش: رویکردی به سوی ایجاد ارزش مشتری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  7 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  12  صفحه word (بیشتر…)

1282 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21   صفحه word (بیشتر…)

1258 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:16 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 21 صفحه word (بیشتر…)

1228 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد