ادغام سهام

مقاله ترجمه شده تجزیه معکوس در بازارهای سهام بین المللی: تطبیق شواهد در مورد بازده بلند مدت

سال نشر: 2019 تعداد صفحه انگلیسی: 11  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  27  صفحه WORD (بیشتر…)

618 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد