آمیخته بازاریابی

مقاله ترجمه شده : یک مدل ترکیبی بازاریابی جدید برای نجات صنعت گردشگری

سال نشر: 2017 تعداد صفحه انگلیسی:  23 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  38  صفحه word (بیشتر…)

802 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی رابطه بین آمیخته بازاریابی خدمات و ابعاد ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 9  صفحه word (بیشتر…)

875 بازدید
مقالهانگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تأثیر آمیزه بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

سال نشر: 2014 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 10  صفحه word (بیشتر…)

1004 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:5 تعداد صفحه ترجمه فارسی:   14 صفحه word (بیشتر…)

972 بازدید
مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده استراتژی آمیخته محصول و انعطاف پذیری تولیدی

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:11 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  16  صفحه word (بیشتر…)

780 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد