آموزش حرفه ای

مقاله ترجمه شده :  آموزش و تعلیم حرفه ای (شغلی): آموزش دوگانه و بحرانهای اقتصادی

سال نشر: 2010 تعداد صفحه انگلیسی:  6 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  9  صفحه word (بیشتر…)

1054 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد