آموزش برای توسعه پایدار

مقاله ترجمه شده :  یادگیری مسئله گرای مبتنی بر پروژه (POPBL) در ارتقاء آموزش برای توسعه پایدار

سال نشر: 2011 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 12   صفحه word (بیشتر…)

620 بازدید
مقاله ترجمه شده : آموزش برای توسعه پایدار ــ آموزش نسل جوان برای آینده

سال نشر: 2012 تعداد صفحه انگلیسی:  5 تعداد صفحه ترجمه فارسی: 8  صفحه word (بیشتر…)

554 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد