پرستاری

مقاله ترجمه شده : یادگیری سازمانی در دانشکده پرستاری

سال نشر: 2018 تعداد صفحه انگلیسی:  25 تعداد صفحه ترجمه فارسی:  15  صفحه word (بیشتر…)

1291 بازدید

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد