28000 تومان

مقاله ترجمه شده تأثیر سبک شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزش های فرهنگی در پذیرش محصولات بیمه اسلامی در بین مصرف کنندگان آمریکایی

سال نشر: ۲۰۱۹ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

مشاهده و خرید