38000 تومان

مقاله ترجمه شده استفاده از رسانه های اجتماعی ، نگرش ها و دانش در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی: مفاهیم اخلاقی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی

سال نشر: ۲۰۲۰ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی: ۹  صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۵  صفحه WORD

مشاهده و خرید
28000 تومان

مقاله ترجمه شده تأثیر سبک شناختی، ویژگی های جمعیت شناختی مصرف کننده و ارزش های فرهنگی در پذیرش محصولات بیمه اسلامی در بین مصرف کنندگان آمریکایی

سال نشر: ۲۰۱۹ نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles) تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸  صفحه WORD

مشاهده و خرید