مقاله ترجمه شده یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

دسته بندی:

قیمت: 25000 تومان

تعداد نمایش: 344 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی ترویجی (مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M854

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   The Learning Organization

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان

عنوان کامل انگلیسی:

Organizational learning in stakeholder relations

چکیده فارسی:

هدف: هدف از این مقاله، در مورد شناسایی چالش های یادگیری در روابط ذینفعان در سازمان های انتفاعی و غیر انتفاعی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: نتایج و مدل های ارائه شده در این مقاله بر اساس دیدگاه سیستمی، تفکر انتقادی و بررسی انتقادی با توجه به پژوهش های پیشین طراحی شده است.

یافته ها: یادگیری سازمانی در سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی مورد بررسی قرار گرفته و عواملی که این فرآیند را تحریک می کنند شناسایی شده است. به طور دقیق تر، عوامل موثر در یادگیری سازمانی در اعضای هیئت مدیره مورد بررسی قرار گرفته است، اعتباربخشی به عنوان  یک عامل موثر ایجاب می کند که یادگیری سازمانی در موسسات آموزش عالی (HEIs) پیشنهاد شود، پویایی یادگیری در همکاری دانشگاه و صنعت و یادگیری بین حرفه ای مورد بررسی قرار گرفته است، و همچنین یادگیری سازمانی به عنوان یک رویکردِ بپایین به بالا توسط رهبران تحول گرا مورد حمایت قرار گرفته است.

محدودیت های تحقیق / پیامدها: نتایج و مدل های ارائه شده در این مقاله نیاز به بررسی تجربی و اعتبار سنجی بیشتر دارد.

پیامدهای عملی: مفاهیم سودمندی برای متخصصان در بخش انتفاعی و غیر انتفاعی بر اساس تجزیه و تحلیل انتقادی پژوهش های قبلی در مورد انگیزش یادگیری سازمانی در روابط ذینفعان پیشنهاد شده است.

اصالت / ارزش: پژوهش های قبلی به طور نظام مند و انتقادی مورد بررسی قرار گرفته اند، مدل های اتخاذ شده ارائه شده است و پیشنهاداتی برای پژوهشگران در این زمینه ارائه شده است.

کلمات کلیدی: یادگیری، ذینفعان

Abstract

Purpose: The purpose of this paper is to highlight the challenges regarding learning in stakeholder relations in profit and nonprofit organizations.

Design/methodology/approach: Conclusions and models presented in the paper have been designed based on the systems perspective, critical thinking and critical review of previous contributions.

Findings: Organizational learning has been examined in profit and nonprofit organizations, and factors which stimulate this process have been identified. More precisely, factors contributing to organizational learning in board of directors have been critically examined, accreditation as a factor contributing to organizational learning in higher education institutions (HEIs) has been suggested, learning dynamics in university–industry collaborations and inter-professional learning have been examined, as well as organizational learning as a bottom-up approach supported by transformational leaderships.

Research limitations/implications: Conclusions and models provided in the paper need further empirical testing and validation.

Practical implications: Useful implications for practitioners in profit and nonprofit sector have been suggested based on the critical analysis of previous contributions regarding stimulation of organizational learning in stakeholder relations.

Originality/value: Contributions from previous authors have been systemically and critically reviewed, adapted models have been provided and suggestions for practitioners in this regard have been offered.

Keywords:: Learning, Stakeholders