مقاله ترجمه شده کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار، تجارت الکترونیک و امور مالی

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1513

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Materials Today: Proceedings

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار، تجارت الکترونیک و امور مالی

عنوان کامل انگلیسی:

Applications of artificial intelligence in business management, ecommerce and finance

چکیده فارسی:

هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک و صنایع مالی، برای دستیابی به تجربه بهتر مشتری، مدیریت کارآمد زنجیره تامین، بهبود کارایی عملیاتی و کاهش میزان مواد با هدف طراحی روش‌های استاندارد و قابل اعتماد کنترل کیفیت محصول و جستجوی راه‌های جدید دستیابی به مشتریان و خدمت‌رسانی به مشتریان با هزینه پایین،به کار گرفته شده است. یادگیری ماشینی و یادگیری عمیق دو مورد از رایج ترین رویکردهای هوش مصنوعی هستند. افراد، کسب و کارها و سازمان های دولتی از این مدل ها برای پیش بینی و یادگیری از داده ها استفاده می کنند. در حال حاضر مدل‌های یادگیری ماشینی برای پیچیدگی و تنوع داده‌ها در صنایع غذایی در حال توسعه هستند. این مقاله در مورد کاربردهای یادگیری ماشین و هوش مصنوعی در تجارت الکترونیک، مدیریت شرکت و امور مالی بحث می‌کند. رشد فروش، به حداکثر رساندن سود، پیش بینی فروش، مدیریت موجودی، امنیت، کشف تقلب و مدیریت پرتفوی برخی از کاربردهای اصلی هوش مصنوعی هستند.
کلمات کلیدی: هوش مصنوعی، یادگیری ماشینی، تجارت الکترونیک، امور مالی، پیش بینی، تحلیل

Abstract

In the e-commerce and financial industries, AI has been deployed to achieve better customer experience, efficient supply chain management, improved operational efficiency, and reduced mate size, with the main goal of designing standard, reliable product quality control methods and the search for new ways of reaching and serving customers while maintaining low cost. Machine learning and deep learning are two of the most often used AI approaches. Individuals, businesses, and government agencies utilize these models to anticipate and learn from data. Machine learning models for the complexity and diversity of data in the food industry are being developed at the moment. This article discusses machine learning and artificial intelligence applications in e-commerce, corporate management, and finance. Sales growth, profit maximization, sales forecast, inventory management, security, fraud detection, and portfolio management are some of the major uses.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine learning, E-commerce, Finance, Prediction, Analysis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد