مقاله ترجمه شده استفاده از شاخص خالص مروجان (NPS) برای پیش بینی رشد فروش: بینش هایی از یک تحقیق تجربی

مشخصات محصول
قیمت:69000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۲

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۹  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1362

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:   Journal of the Academy of Marketing Science

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۲ :  استفاده از شاخص خالص مروجان (NPS) برای پیش بینی رشد فروش: بینش هایی از یک تحقیق تجربی

عنوان کامل انگلیسی:

The use of Net Promoter Score (NPS) to predict sales growth: insights from an empirical investigation

چکیده فارسی:

شاخص خالص مروجان (NPS) به طور گسترده توسط مدیران به عنوان معیاری برای سنجش ذهنیت مشتری و پیش بینی رشد فروش مورد استفاده قرار می گیرد. با گذشت زمان، متخصصان استفاده از NPS را از هدف اصلی آن که معیاری برای سنجش وفاداری مشتری مبتنی بر تراکنش بود، به سمت معیاری برای بررسی سلامت کلی برند که شامل پاسخ‌های غیرمشتریان نیز  می‌شود، سوق دادند. علیرغم محبوبیت مدیریت پایدار، محققان همچنان نسبت به NPS تردید دارند و به مسائل روش شناختی و موفقیت مداوم معیار NPS اشاره می کنند. این مطالعه استفاده از NPS را به عنوان پیش‌بینی‌کننده رشد فروش از طریق آنالیز داده‌های هفت برند فعال در صنعت پوشاک ورزشی ایالات متحده، که در طول پنج سال اندازه‌گیری شده است، مجدد مورد بررسی قرار می‌دهد. نتایج ما – در چارچوب این مطالعه – تأیید می کنند که در حالی که فرض اصلی NPS مستدل است، نگرانی‌های روش‌شناختی مطرح‌شده توسط محققان نیز مورد تایید است، و تنها معیار سلامت برند در NPS (با استفاده از نمونه تمام مشتریان بالقوه) در پیش‌بینی رشد فروش آینده مؤثر است.

کلمات کلیدی: شاخص خالص مروجان. ذهنیت مشتری. معیارهای عملکرد بازاریابی، سلامت برند. سفر مشتری. مدل پانل

Abstract 

Net Promoter Score (NPS) has beenwidely adopted by managers as a measure of customer mindset and predictor of sales growth. Over time, practitioners have evolved the use of NPS from its original purpose as a transaction-based customer loyalty metric, towards a metric for tracking overall brand health which includes responses from non-customers. Despite enduring managerial popularity, academics remain skeptical of NPS, citing methodological issues and ongoing concerns with NPS measurement. This study re-visits the use of NPS as a predictor of sales growth by analyzing data from seven brands operating in the U.S. sportswear industry, measured over five years. Our results confirm—within the context of our study—that while the original premise of NPS is reasonable, the methodological concerns raised by academics are valid, and only the more recently developed brand health measure of NPS (using an all potential customer sample) is effective at predicting future sales growth.

Keywords: Net Promoter Score . Customer mindset . Marketing performance metrics . Brand health . Customer journey . Panel model

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد