مقاله ترجمه شده پویایی محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت: یک تحلیل تجربی بر اساس شرکت های تولیدی فهرست شده چین

مشخصات محصول
قیمت:89000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۹   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1589

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Sustainable Futures

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  پویایی محیطی و مسئولیت اجتماعی شرکت: یک تحلیل تجربی بر اساس شرکت های تولیدی فهرست شده چین

عنوان کامل انگلیسی:

Environmental dynamics and corporate social responsibility: An empirical analysis based on Chinese manufacturing listed companies

چکیده فارسی:

پویایی محیطی یک عامل موقعیتی مهم است که بر تصمیمات استراتژیک شرکت تأثیر می گذارد. این مطالعه با در نظر گرفتن شرکت های تولیدی فهرست شده چین از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به عنوان نمونه تحقیق، بر اساس تئوری اخلاق سازمانی، تأثیر پویایی های محیطی بر مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) را بررسی می کند. این مطالعه با در نظر گرفتن اثر استقلال (دوگانگی وظیفه مدیر عامل) و تجربه زندگی مدیرعامل (مدیر عاملی با تجربه کار و تحصیل در خارج از کشور (مدیر عامل بازگشت کننده)) ، تاثیر موارد فوق را بر تصمیم‌گیری CSR تحلیل می‌کند. این مطالعه نشان می‌دهد که شرکت‌ها در محیط‌های خارجی غیرقطعی، فعالیت‌های CSR را کاهش می‌دهند، یعنی هر چه در محیط خارجی پویایی بیشتر باشد ، عملکرد CSR بدتر می شود، در حالی که دوگانگی مدیر عامل و مدیرعامل بازگشت‌کننده رابطه فوق را تضعیف می‌کنند. بررسی بیشتر نشان می‌دهد که در بین چهار بعد CSR به‌جز بعد تکنیک (T) ، پویایی محیطی با سه بعد باقی‌مانده رابطه منفی و معنی‌داری دارد. اثر تضعیف کننده “تجربه مطالعات خارج از کشور مدیر عامل” بر رابطه منفی بین پویایی محیطی و CSR قوی تر است. تأثیر منفی بین پویایی محیطی و CSR در گروه های SOE بیشتر است. شرکت هایی با رشد بالا تأثیر ضعیفی بر رابطه منفی بین پویایی محیطی و CSR دارند.

واژه‌های کلیدی: پویایی محیطی، مسئولیت اجتماعی شرکتی، دوگانگی وظیفه مدیرعامل، مدیرعامل بازگشت کننده (مدیر عاملی با تجربه کار و تحصیل در خارج از کشور)

Abstract

Environmental dynamics is a significant situational factor affecting corporate strategic decisions. Taking China’s listed manufacturing companies from 2010 to 2019 as a research sample, based on organizational ethics theory, this study explores the impact of environmental dynamics on corporate social responsibility (CSR). It analyses the impact of autonomy (CEO duality) and life experience (returnee CEO) of the CEO, the subject of CSR decisionmaking, on the above relationship. The study shows that firms in uncertain external environments will reduce CSR activities, i.e., the greater dynamic in the external environment, the worse the CSR performance, while CEO duality and returnee CEO will weaken the above relationship. Further study finds that amongst the four dimensions of CSR, environmental dynamics is negatively and significantly related to the remaining three dimensions, except for the technique (T) dimension. The weakening effect of CEO overseas study experience on the negative relationship between environmental dynamics and CSR is stronger. The negative impact between environmental dynamics and CSR is more significant in SOE groups. High-growth firms have a weakening effect on the negative relationship between environmental dynamics and CSR.

Keywords: Environmental dynamics, Corporate social responsibility, CEO duality, Returnee CEO

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد