مقاله ترجمه شده عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانیERP

دسته بندی:

قیمت: 34000 تومان

تعداد نمایش: 225 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۴  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M855

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله:   Industrial Management & Data Systems

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  عوامل موفقیت بحرانی در پروژه های ارتقاء برنامه ریزی منابع سازمانی ERP

عنوان کامل انگلیسی:

Critical success factors in ERP upgrade projects

چکیده فارسی:

هدف: در سال های اخیر، نفوذ سیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در سازمان های کوچک، متوسط و بزرگ به طور مداوم افزایش یافته است. به منظور واکنش به محیطِ به سرعت در حال تغییر کسب و کار ، پیشرفت های تکنولوژیکی و فشارها و رقابت روز افزون، سازمان ها مجبور هستند سیستم های خود را تطبیق و ERP  را ارتقاء دهند. هدف این مقاله تمرکز بر عوامل موفقیت بحرانی برای چنین پروژه هایی است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد: مقاله بر اساس بررسی مبانی نظری و مصاحبه های کیفی با مدیران اجرایی، مدیران ارشد اطلاعاتی، مشاوران ERP و مدیران پروژه است که اخیرا پروژه های ارتقاء ERP را در سازمان های مربوطه خود انجام داده اند.

یافته ها: در این مقاله ۱۴ عامل موفقیت مهم برای پروژه های ارتقاء ERP شناسایی شده است. در میان آنها، مدیریت پروژه موثر، پشتیبانی خارجی، ترکیب تیم ERP و استفاده از چشم انداز سیستمی چندگانه ،نقش اصلی را برای موفقیت ارتقاء ERP ایفا می کند. علاوه بر این، مقایسه هایی برای عوامل موفقیت بحرانی برای پروژه های پیاده سازی ERP انجام شد که شباهت ها و تفاوت های متعدد و بسیاری بین این نوع پروژه ها وجود دارد.

اصالت / ارزش: پروژه های ارتقاء ERP تأثیر بزرگی در سازمان ها دارند، اما موفقیت و سوابق آنها برای سازمان در حال حاضر مورد مطالعه قرار نگرفته است.

کلید واژه ها: عوامل موفقیت، مدیریت پروژه، ERP، برنامه ریزی منابع سازمانی، سیستم سازمانی، ارتقاء نرم افزار

Abstract

Purpose: In the last years the penetration of enterprise resource planning (ERP) systems within small, medium and large organizations increased steadily. Organizations are forced to adapt their systems and perform ERP upgrades in order to react to rapidly changing business environments, technological enhancements and rising pressure of competition. The purpose of this paper is to focus on the critical success factors for such projects.

Design/methodology/approach: The paper is based on a literature review and qualitative interviews with CEOs, CIOs, ERP consultants and project managers who recently carried out ERP upgrade projects in their respective organizations.

Findings: This paper identifies 14 critical success factors for ERP upgrade projects. Amongst others, effective project management, external support, the composition of the ERP team and the usage of a multiple system landscape play a key role for the success of the ERP upgrade. Furthermore, a comparison to the critical success factors for ERP implementation projects was conducted, and even though there are many similarities between these types of projects, several differences emerged.

Originality/value: ERP upgrade projects have a huge impact on organizations, but their success and antecedents for it are currently under-researched.

Keywords:: Success factors, Project management, ERP, Enterprise resource planning, Enterprise system, Software upgrade