مقاله ترجمه شده مطالعه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی

دسته بندی:

قیمت: 19000 تومان

تعداد نمایش: 434 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی: ۲۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M951

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸:  مطالعه هوش معنوی در توسعه منابع انسانی: مرور موضوعی

عنوان کامل انگلیسی:

Spiritual intelligence research within human resource development: a thematic review

چکیده فارسی:

هدف – این مطالعه با هدف ترکیب دانش غنی در مورد تحقیقات هوش معنوی (SI) در چارچوب تحقیقات توسعه منابع انسانی (HRD) انجام شده است.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – بر اساس جستجو در چندین پایگاه داده الکترونیکی ، نویسندگان این مقاله مرور موضوعی ادبیات مربوط به SI و HRD را انجام دادند. موضوعات مرتبط با SI و HRD با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا استخراج شده است.

یافته ها – پنج موضوع اصلی از طریق فرایند تحلیل محتوا بر روی متون ادبی ، پدیدار شده است. موضوعاتی که تحقیقات مرتبط با SI در زمینه HRD را توصیف می کنند ، عبارتند از: روابط مفهومی بین SI و HRD. مکانیسم جامع SI؛  SI و توسعه رهبری ، ابزار اندازه گیری SI و در نهایت تأثیر SI بر پایداری.

محدودیت ها و پیامدهای تحقیق – معیار ورود و خروج در این مقاله مروری، فقط به مجلات تخصصی و معتبری که مقالات مرتبط با SI را منتشر می کنند ، محدود شده است. این مقاله کلیه مقالات مربوط به SI که «صریحاً در مورد نقش ارزشمند منابع انسانی بحث نمی کنند” را حذف کرده است. کلمات کلیدی مورد استفاده هوش معنوی (SI) و HRD می باشد.

اصالت/ارزش- این مقاله درک شفاف و ارزشمندی در مورد SI و پیامدهای آن برای حوزه های دیگر، مخصوصا HRD ارائه می کند. این مقاله بیان می کند که SI بُعد مهمی برای توسعه‌ ی سازمانی است. این مداخلات سبب رشد منابع انسانی شده و می‌ تواند منجر به بهبود عملکرد کلی شود.

واژه‌های کلیدی: هوش معنوی ، HRD ، جامع و کلی نگر ، توسعه منابع انسانی ، نظریه و رفتار سازمانی ، مدل های SI ، مرور موضوعی

Abstract

Purpose – This study aims to synthesize the rich knowledge on spiritual intelligence (SI) research within the framework of human resource development (HRD) research.

Design/methodology/approach – Based on the search of multiple electronic databases authors conducted thematic review of the literature on SI and HRD. Themes associated with SI and HRD are extracted while employing the content analysis technique.

Findings – Five major themes emerged through the process of content analysis on the body of the reviewed literature. The themes which described the presence of SI-related research within the field of HRD, included: Conceptual connections between SI and HRD; SI Holistic Mechanism; SI and Leadership development, SI measurement tools and, finally, the impact of SI on sustainability.

Research limitations/implications – The inclusion and exclusion criteria are that the search for this review has been limited to peer-reviewed journals that are published SI-related articles. This paper excluded all articles on SI that `do not explicitly discuss the valuable role of human resources. The key words used are spiritual intelligence (SI) and HRD.

Originality/value – This paper offered new-fangled value and insightful understanding on SI and its implications for other areas, more specifically HRD. It suggests that SI is an important component for organizational development. Such interventions nurture the human resources that can lead to better performance as a whole.

Keywords: Spiritual intelligence, HRD, Holistic, Human resource development, Organizational theory and behavior, SI models, Thematic review