مقاله ترجمه شده نقش رسانه های اجتماعی در مشارکت و فرایندهای اطلاعاتی CRM اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت:53000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۶۲   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1250

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Information Management

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  نقش رسانه های اجتماعی در مشارکت (دلبستگی) و فرایندهای اطلاعاتی CRM اجتماعی

عنوان کامل انگلیسی:

The role of social media in the engagement and information processes of social CRM

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی دقیق تفاوت CRM اجتماعی (S-CRM) با CRM متعارف و مدل سازی روابط متقابل بین ظرفیت های آن می پردازد. در نظریه ظرفیت های پویا ، به طور زیر بنایی توضیح داده شده است که چگونه رسانه های اجتماعی ، به عنوان منبعی که همه سازمان ها از آن استفاده می کنند ، می تواند منجر به نتایج  متمایز از نظر عملکرد شود. این امر در تحقیقات بنیادی در زمینه CRM متعارف ،مورد تایید قرار گرفته است ، اما به ماهیت نوآورانه رسانه های اجتماعی توجه نشده است. ما بیان می کنیم که چگونه S-CRM یک ظرفیت پویای مرتبه دوم است که شامل مجموعه ای از ظرفیت های پویای یکپارچه مرتبه اول است که وقتی به طور مناسب به هم مرتبط شوند ، منجر به بهبود عملکرد می شوند. ما به ویژه نقش ظرفیت های فناوری S-CRM در پشت صحنه و خط مقدم سازمان ، طرح های مشارکت مشتری و فرایندهای اطلاعات اجتماعی را در تحریک عملکرد ارتباط با مشتری مدل سازی می کنیم. یافته ها نشان می دهد که S-CRM از مسیرهای مختلف در پشت صحنه(پس زمینه) و خط مقدم سازمان با CRM متعارف متفاوت است ، و چارچوبی را برای محققان و مدیران سیستم های اطلاعاتی و بازاریابی فراهم می کند تا در سطوح استراتژیک و تاکتیکی در S-CRM عمل کنند ، در حالی که با هر دو سازگار است.

کلید واژه ها: CRM اجتماعی، ظرفیت های پویا ،رسانه های اجتماعی، طرح های مشارکت مشتری، فرآیندهای اطلاعات اجتماعی

Abstract

This study furthers investigation into exactly how Social CRM (S-CRM) is different from traditional CRM, and models the interrelationships between its capabilities. It is underpinned in dynamic capabilities theory, to explain how social media, as a resource all organizations use, can lead to differing performance outcomes. It is underpinned in seminal research into traditional CRM, but which does not cater for the disruptive nature of social media. We outline how S-CRM is a second-order dynamic capability consistng of a set of first-order integrative dynamic capabiliies that, when properly interrelated, lead to performance outcomes. We particularly model the role of S-CRM front- and back-office technology capabilities, customer engagement initiatives, and social information processes in driving customer relationship performance. Findings show that S-CRM is different from traditional CRM in a range of ways in the front- and back-offices, and provide a framework for researcher and managers in information systems and marketing to operate at strategic and tactical levels within S-CRM, while being congisant of both.

Keywords: Social CRM, Dynamic capabilities, Social media, Customer engagement initiatives, Social information processes

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد