مقاله ترجمه شده نقد اکولوژیکی حسابداری: اقتصاد مدور و COVID-19

مشخصات محصول
قیمت:51000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H741

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Critical Perspectives on Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  نقد اکولوژیکی حسابداری: اقتصاد مدور و COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

An ecological critique of accounting: The circular economy and COVID-19

چکیده فارسی

با توجه به مداخله روزافزون فناوری های حسابداری در راه حل های مطرح شده برای مقابله با بحران زیست محیطی، ما به دو حوزه اقتصاد مدور و همه‌گیری کووید-۱۹ که ادبیات حسابداری  در این حوزه های نوظهور رو به رشد است ،می پردازیم، و برخی  از ایده‌ها را برای آگاهی از نقدهای زیست‌محیطی حسابداری که می‌تواند به ما در دفع « dreams of escaping» کمک کند، بررسی می کنیم (لاتور، ۲۰۱۸). ما بیان می‌کنیم که تفکیک دو مفهوم طبیعت و جامعه، حسابداری اقتصاد مدور و همه‌گیری کووید-۱۹ را دچار مشکل  می‌کند. یک تفسیر انتقادی از اقتصاد مدور ممکن است مواردی مانند مقیاس فیزیکی سیستم اقتصادی کل ، مرزهای سیستم فضایی و زمانی، فرهنگ مصرف کننده و سیاست ذاتی اقتصاد مدور را با مشکل مواجه کند. ما همچنین بیان می‌کنیم که یک گزارش انتقادی از همه‌گیری کووید-۱۹ باید مداخلات شاخص های حسابداری در ساختن روایت‌های خاص درباره ویروس را در نظر بگیرد. به طور خاص، محاسبات هزینه‌های ناشی از کووید-۱۹ باید به ارزش اکولوژیکی ویروس‌ها مرتبط باشد تا نشان دهد که چگونه دنیای اجتماعی و بیولوژیکی به طور ناگسستنی به هم مرتبط هستند. در هر دو مورد، ما پیشنهاد می‌کنیم که محققان حسابداری انتقادی در مباحث مربوط به اینکه چگونه “ارزیابی”، روایت‌هایی را درباره منابع یا ضایعات می‌سازد و  همچنین درباره پیامدهای مهم نحوه درک ما از رابطه بین انسان و محیط‌زیست ، مشارکت فعال داشته باشند.

کلمات کلیدی: حسابداری، آنتروپوسین، اقتصاد مدور، کووید-۱۹، بحران زیست محیطی

Abstract

Given the increasing participation of accounting technologies in purported solutions to deal with the ecological crisis, we address two areas where a growing accounting literature is emerging, the circular economy and the COVID-19 pandemic, testing some ideas to inform an ecological critique of accounting that could help us ward off the ‘‘dreams of escaping” (Latour, 2018). We suggest that the conceptual separation between nature and society renders accounting for the circular economy and the COVID-19 pandemic problematic. A critical account of the circular economy might problematize things like the whole economic system’s physical scale, spatial and temporal system boundaries, consumer culture, and the inherent politics of the circular economy. We also suggest that a critical account of the COVID-19 pandemic needs to take on board the participation of accounting representations in the construction of particular narratives about the virus. In particular, calculations of the costs caused by COVID-19 need to be connected to the ecological value of viruses to illustrate how the social and the biological worlds are inextricably connected. In both cases, we suggest critical accounting researchers need to be actively involved in discussions about how valuation constructs narratives about resource or waste, with significant implications on how we conceive the relationship between humanity and the environment.

Keywords: Accounting, Anthropocene ,Circular economy, COVID-19 ,Environmental crisis

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد