مقاله ترجمه شده تأثیر مکانیسم‌های حاکمیتی پلتفرم تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه بر عملکرد شرکت‌های فروشنده

سال نشر: ۲۰۲۴

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1578

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Research in International Business and Finance

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۴ :  تأثیر مکانیسم‌های حاکمیتی پلتفرم تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه بر عملکرد شرکت‌های فروشنده

عنوان کامل انگلیسی:

Effects of business to business e-commerce platform-governance mechanisms on seller firms’ performance

چکیده فارسی:

طرح پنج ساله «اینترنت پلاس» دولت چین شامل کلان داده ها، محاسبات ابری و اینترنت اشیا برای طیف وسیعی از صنایع ارائه شده است. در حالی که پلتفرم‌های تجارت الکترونیک که بازار B2B را چندبخشی کرده بودند، از این فرصت برای تسهیل عملکرد شرکت‌های مشتری استفاده کردند، این دیجیتالی‌سازی اجباری همچنین زیرساخت محکمی را برای فروشندگان فراهم کرد تا صرفاً به دنبال سودجویی و انجام رفتارهای غیراخلاقی باشند. جایگاه اصلی شرکت های فروشنده این است که یک پلتفرم تجارت الکترونیک B2B باید بر شرکت های فروشنده نظارت کرده و آنها را مدیریت کند تا عملکرد آنها بهبود یابد. این مطالعه با تکیه بر نظریه همزیستی، بیان می‌کند که مکانیسم‌های حاکمیتی پلتفرم (نظارت و جامعه سازی) حس تعلق شرکت‌های فروشنده را افزایش می‌دهد، بنابراین رضایت از رابطه را بهبود می‌بخشد و در نهایت عملکرد شرکت‌های فروشنده افزایش می یابد. این مطالعه مکانیسم‌های حاکمیتی کارآمدی را برای پلتفرم تجارت الکترونیک B2B با توجه به نقش‌های جدید آن طراحی می‌کند.  پلتفرم تجارت الکترونیک B2B علاوه بر نقش اقتصادی خود، باید نقش «هماهنگ کننده» و «ناظر» را نیز بر عهده بگیرد.

کلیدواژه‌ها: پلتفرم بنگاه به بنگاه، جامعه‌سازی، مکانیسم حاکمیتی، نظریه همزیستی، نظارت

Abstract

The Chinese government’s quinquennial “Internet Plus” plan encompasses big data, cloud computing, and the Internet of Things for a broad range of industries. While the electronic commerce platforms that had segmented the business-to-business (B2B) market jumped at the opportunity to facilitate user firms’ performance, this coerced digitalization also provided sellers with a firm basis for becoming solely profit-seeking and engaging in unethical behavior. Seller firms’ core position is that a B2B e-commerce platform must supervise and manage seller firms to improve their performance. Drawing on symbiosis theory, this study proposes that platform-governance mechanisms (monitoring and community-building) enhance seller firms’ sense of belonging, thus improving relationship satisfaction and increasing seller firms’ performance. This study designs effective governance mechanisms for the B2B e-commerce platform according to its new roles. In addition to its economic role, the B2B e-commerce platform should assume “coordinator” and “supervisor” roles.

Keywords: Business to business platform, Community building, Governance mechanism, Monitoring Symbiosis theory

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد