ترجمه مقاله مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری

دسته بندی:

قیمت: 16000 تومان

تعداد نمایش: 450 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۷  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M750

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ :  مهارت های چندگانه (چند سو توانی) در مدیریت ارتباط با مشتری: مفاهیم مدیریتی و یک برنامه تحقیقاتی

عنوان کامل انگلیسی:

Multidexterity in customer relationship management: Managerial implications and a research agenda

چکیده فارسی:

ما بر اساس مطالب بسیار زیادی که در زمینه ی مدیریت تبادلات تجاری (b2b) در صفحاتی از کتاب مدیریت بازاریابی صنعتی یافتیم و نیز دیگر مقالات در زمینه ی مدیریت بازار کسب و کار، پیشنهاد چارچوب بندی مدیریت ارتباط با مشتری بر حسب مهارت های گوناگون، مانند مدیریت همزمان نهادهای رقابت کننده (بالقوه) را ارائه کردیم. ما مباحث خود در مورد مطالب متعدد در زمینه ی مهارت های گوناگون ارائه کردیم و متوجه وجود مهارت های چندگانه در مدیریت ارتباط با مشتری و نیز مفاهیم مدیریتی در مورد مهارت های چندگانه شدیم. علاوه بر این، ما یک زمینه ی تحقیقاتی را برای استنباط دیدگاه های دیگر در مورد مدیریت ارتباط با مشتری ارائه نمودیم.

کلید واژه ها: دوسو توانی، مهارت های چندگانه (چند سو توانی)،مدیریت ارتباطات، دستورالعمل تحقیق

Abstract

Based on the many contributions covering business-to-business relationship management found in the pages of Industrial Marketing Management and other prominent journals within the field of business market management, we suggest framing the managerial challenge of customer relationship management in terms of multidexterity, i.e., the simultaneous management of (potentially) competing agendas. We build our arguments on the extant literature about ambidexterity, and we explore the existence of multidexterity in customer relationship management as well as the managerial implications of multidexterity. In addition, we develop a research agenda for deriving additional insights about customer relationship management.

Keywords : Ambidexterity, Multidexterity, Relationship management, Research agenda