مقاله ترجمه شده ایجاد منطق استراتژیک و مالی در سرمایه گذاری های کلان: تصمیم گیری مبتنی بر تخصص شهودی

دسته بندی:

قیمت: 46000 تومان

تعداد نمایش: 224 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴۱  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۵  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H586

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   The British Accounting Review

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  ایجاد منطق (زیرساخت) استراتژیک و مالی در سرمایه گذاری های کلان: تصمیم گیری (قضاوت) مبتنی بر تخصص شهودی

عنوان کامل انگلیسی:

The production of strategic and financial rationales in capital investments: Judgments based on intuitive expertise

چکیده فارسی:

هدف این مقاله بررسی چگونگی ایجاد منطق استراتژیک و مالی در سرمایه گذاری های کلان استراتژیک می باشد. این پژوهش با کاوش در ادبیات مربوط به سرمایه گذاری ، تناسب استراتژیک و تخصص شهودی ، به بررسی تولید منطق استراتژیک و مالی و چگونگی ارتباط آنها می پردازد. این پژوهش با انجام یک مطالعه موردی دقیق درباره چگونگی تعریف این منطق ها در اسناد تصمیم گیری و نحوه تولید اسناد انجام می شود. زمینه این مطالعه مربوط به یک خریدار (اکتساب کننده) سریالی بزرگ و موفق می باشد.

این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که چگونه ایجاد منطق استراتژیک و مالی مبتنی بر تصمیم گیری بین تعداد بیشماری از داده ها با استفاده از برآوردهای تقریبی انجام می شود. ما استدلال می کنیم که این تصمیم گیری ها از طریق یک فرایند شهودی مبتنی بر تخصص انجام می شود. این مطالعه   با استفاده از تقویت تخصص شهودی افراد به عنوان یک فعالیت مهم “مکنون” تصمیم گیری در تصمیمات سرمایه گذاری استراتژیک به ادبیات کمک می کند. بنابراین ، این مطالعه با بیان تئوری های بنیادی و بررسی چگونگی حضور تخصص و ویژگی وظایف می تواند منجر به تصمیم گیری های شهودی مناسب شود که به طور مثبتی بر تصمیم گیری سرمایه گذاری استراتژیک تأثیر بگذارد.

واژگان کلیدی: اکتساب ، سرمایه گذاری کلان ، شهود ، تخصص شهودی ، ادغام ، تناسب استراتژیک.

Abstract

This paper’s aim is to examine how strategic and financial rationales are produced in strategic capital investments. Informed by literature on capital investments, strategic fit, and intuitive expertise, the study examines the production of strategic and financial rationales and how they are related. This is done by conducting a detailed case study of how these rationales are described in decision documents and how the documents were produced. The setting is an acquisition by a large, successful serial acquirer.

The analysis reveals how the production of strategic and financial rationales is based on judgments of a myriad of data using rough estimates. We argue that these judgments are made through an intuitive process based on expertise. The study contributes to the literature by surfacing individuals’ intuitive expertise as an important ‘hidden’ activity of judgment in strategic investment decision-making. Thus, the study shows, and brings theoretical underpinnings, to how the presence of expertise and the character of the tasks can result in appropriate intuitive judgments positively affecting strategic investment decision-making.

Key words: acquisition, capital investment, intuition, intuitive expertise, merger, strategic fit.