مقاله ترجمه شده مزایای مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی: شواهدی از یارانه دولتی و قیمت گذاری بازاری

دسته بندی: -

قیمت: 39000 تومان

تعداد نمایش: 113 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۳  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

++کد محصول: H592

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Accounting

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ :  مزایای مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی: شواهدی از یارانه دولتی و قیمت گذاری بازاری

عنوان کامل انگلیسی:

Benefits of Downward Earnings Management and Political Connection: Evidence from Government Subsidy and Market Pricing

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی نقش مدیریت درآمد رو به پایین و روابط سیاسی در دریافت یارانه های دولتی و قیمت گذاری بازاری یارانه ها می پردازیم. با استفاده از داده های یارانه ای جمع آوری شده از شرکتهای لیست شده در چین طی دوره ۲۰۰۴–۲۰۱۴ ، نتایج نشان می دهد ارتباط معناداری مثبتی بین مدیریت درآمد رو به پایین و دریافت یارانه های دولتی وجود دارد. نتایج همچنین نشان می دهد که روابط سیاسی یک شرکت برای تامین یارانه برای فعالان ضعیف مناسب بوده ، اما برای فعالان قوی، مناسب  نیست. تجزیه و تحلیل قیمت گذاری بازاری نشان می دهد که بازارهای سهام به طور کلی یارانه ها را با ارزش مثبت ارزیابی می کنند ، اما این تأثیر در شرکت هایی که مدیریت درآمد رو به پایین دارند ، بهبود می یابد. هیچ تفاوت مشخصی بین قیمت گذاری بازاری یارانه های دریافت شده توسط شرکت های دارای ارتباطات سیاسی و شرکت های بدون روابط سیاسی مشاهده نمی شود.

 کلمات کلیدی: یارانه دولتی ، مدیریت درآمد ، روابط سیاسی ، قیمت گذاری بازاری ، چین

Abstract

This paper examines the role of downward earnings management and political connection on the receipt of government subsidies and market pricing of subsidies. Using subsidies data hand-collected from Chinese listed firms over the period 2004–۲۰۱۴, the results show a significantly positive association between downward earnings management and the receipt of government subsidies. The results also reveal that a firm’s political connection is conducive to securing subsidies for poor performers, but not for good performers. Market pricing analyses demonstrate that share markets value subsidies positively in general, but the effect is ameliorated in firms conducting downward earnings management. No discernible difference is found between the market pricing of subsidies received by firms with political connections and those without.

Keywords: Government subsidy, Earnings management, Political connection, Market pricing, China