مقاله ترجمه شده مدل‌سازی اخلاقی حرفه حسابداری بر اساس قضاوت‌های ارزشی حسابداران حرفه‌ای‌ رومانیایی

مشخصات محصول
قیمت:94000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۴۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۵۸  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H977

نام ناشر (پایگاه داده): UNIV ECONOMICS-PRAGUE

نام مجله:   CENTRAL EUROPEAN BUSINESS REVIEW

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  مدل‌سازی اخلاقی حرفه حسابداری بر اساس قضاوت‌های ارزشی حسابداران حرفه‌ای‌ رومانیایی

عنوان کامل انگلیسی:

Ethical modelling of the accounting profession based on the value judgements of romanian accounting professionals

چکیده فارسی:

تفاوت زیادی بین نقش واقعی حسابداری و درک عمومی از آن وجود دارد. حسابداری می تواند به عنوان زبان عملیات کسب و کار در نظر گرفته شود، اما همچنین نشان دهنده و دستکاری کننده عملیات و فرهنگ شرکت نیز است. چالش اصلی حسابداری این است که آیا به مدیران صادق و آگاه اجازه می دهد تا تصمیمات گزارش دهی برجسته ای اتخاذ کنند و در عین حال از تحریف آنچه در مورد شرکت خود می دانند توسط سایرین جلوگیری می کند.

این مطالعه نتایج تحقیقات تجربی نویسندگان را در مورد نظرات حسابداران رومانیایی در مورد ارزش‌ها، فرصت‌های شغلی و رفتار اخلاقی این حرفه ارائه می‌کند. یافته‌ها در سطوح مختلف حسابداران حرفه ای (مدیران، حسابداران، حسابرسان) با دوره های تصدی مختلف و گروه‌هایی از کارکنان داخلی و خارجی، با تمرکز بر روابط علی تفسیر می‌شوند. نتیجه‌گیری از طریق مدل‌های علّی مبتنی بر معادلات ساختاری بر اساس صلاحیت متخصصان حسابداری و زمان صرف شده توسط آنها در مشاغل خود استخراج می‌شود.

پیامدها برای مخاطبان اروپای مرکزی: این مقاله به بررسی نقش و اخلاق حسابداران در شرکت های کوچک و متوسط می‌پردازد. در اروپای مرکزی، ما پیشینه فرهنگی و تاریخی مشابهی داریم که ممکن است حتی محیط کسب و کار قابل لمس باشد. حسابداران بر نحوه عملکرد کسب و کار و آنچه در مورد آن افشا می شود تأثیر می گذارند. برای بینش بهتر، حسابداران باید به طور اخلاقی رفتار کنند و باید در مورد اخلاق کسب و کار و مباحث اخلاق حرفه ای دانش کسب کنند.

کلمات کلیدی: حسابداری، حرفه؛ اخلاق

Abstract

here is a great contrast between the real role of accounting and its public perception. Accounting can be regarded as the language of business operations, but it is also the representative and manipulator of corporate operations and culture. The major challenge of accounting is whether it allows the most honest and knowledgeable managers to make outstanding reporting decisions while preventing the others on the other side of the honesty competence scale from distorting what they know about their company.

This study presents the results of the authors’ empirical research about the opinions of accounting practitioners in Romaine on the values, career opportunities and ethical behaviour of the profession. The findings are interpreted at the various levels of accounting professions (administrators, accountants, auditors) by the number of years spent in accounting and groups of internal and external colleagues, focusing on causal relations. The conclusions are drawn through structural-equations-based causal models by the qualification of accounting professionals and the time spent by them in their jobs.

Implications for Central European audience: The paper is examining the role and ethics of accountants within the small and medium-sized sectors. In Central Europe, we have a similar cultural and historical background which might be touchable even in the business environment. Accountants influence how business works and what is disclosed about it. For the aim of a clear view, accountants must behave ethically, and they have to learn about business ethics and professional ethic topics.

Keywords: accounting; profession; ethics

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد