مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

مشخصات محصول
قیمت:8000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۴ صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول:M328

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تجدید نظر و شکل دهی مجدد آمیخته بازاریابی اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Re-thinking and re-tooling the social marketing mix

چکیده فارسی:

این مقاله به بررسی نقش مدل ۴ پی آمیخته بازاریابی در بازاریابی اجتماعی می پردازد و این طور استدلال می کند که با توجه به پیکر بندی مجدد آمیخته بازاریابی در جریان مثلث شاخه بازاریابی و همچنین مشخصات بازاریابی اجتماعی، به یک آمیخته بازاریابی باز نگری شده، که ابزارهای آن مجدداً مشخص شده باشند، نیاز داریم. باز نگری کوتاه مدل آمیخته بازاریابی ۴ پی در حوزه اصلی بازاریابی و حوزه های بازاریابی اجتماعی ارائه شده است. سپس به بررسی انتقادهای مدل ۴ پی پرداخته ایم و این طور استدلال کرده ایم که مدل آمیخته بازاریابی ۴ پی برای کاربرد در بازاریابی اجتماعی منقضی شده است و یک رویکرد جایگزین برای آمیخته بازاریابی اجتماعی پیشنهاد می شود. این طور فرض شده است که یک رویکرد توسعه یافته با تأکید بر استراتژی هایی مانند تفکر منطقی و فعالیت های بازاریابی اجتماعی در فرادست می تواند رویکردی مناسب تر باشد. با استفاده از آمیخته بازاریابی اجتماعی روشنفکرانه تر و بر اساس مدل ۴ پی می توانیم به بازاریابی اجتماعی در حوزه پژوهشی و عملی کمک کنیم.

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی- بازاریابی اجتماعی- مفاهیم، ۴ پی

مقدمه

کنفرانس جهانی بازاریابی اجتماعی در سال ۲۰۱۱ در دوبلین به واسطه بحث های زنده در مورد نقش و رواج مدل ۴ پی در بازاریابی اجتماعی شناخته می شود توییی بلایو استیون مدیر سازمان بازاریابی اجتماعی راه بردی وسو نل سون مدیر بازاریایی اجتماعی کیندر در بریتانیا با استدلال های خود مبنی بر کنار گذاشتن ۴ پی می گویند این مدل ها کاربرد های عملی خود را به موازات تکامل و تحول فن آوری و رسانه های اجتماعی از دست داده اند. نانسی لی رئیس شرکت خدمات بازاریابی اجتماعی و مارک بلانی استوارد از مؤسسه چارتر بازاریابی با این استدلال از ۴ پی دفاع می کنند که این مدل یک چهار چوب ساده و قابل دسترسی برای کار ورزان فراهم می کنند. به دنبال بحث ها در ارتباط با این دو موضع و رأی گیری های انجام شده نتایج نشان دهنده طرفداری از حفظ مدل ۴ پی است. در یک جامعه دموکراتیک معمولاً باید به خواسته های های رأی دهندگان احترام گذاشت. با این حال این مقاله به بررسی جامعه ۴ پی پرداخته پیشنهاد می کند که آمیخته بازاریابی بین بازا ریابی اجتماعی یک تفکر مجدد است. چهار چوب مفهومی که در ۴ پی اشاره شده است مورد بررسی قرار گرفته و اهمیت آن در بازاریابی در حوزه های اندیشه و عمل بررسی شده است. ملاحظاتی در مورد نحوه نظارت و استفاده از بازاریابی به عنوان مفاهیم اصلی برای انجام مداخلات در نظر گرفته شده است. بحث های اندیشمندان و انتقاد هایی که از چهار چوب این مدل مطرح شده است خصوصاً با توجه به ظهور حوزه هایی مانند بازاریابی های خدماتی، شکل های تجاری به تجاری و منطقی، داغ تر شده اند. این مقاله در نتیجه گیری خود پیشنهاد می کند که آمیخته بازاریابی اجتماعی باید مورد تجدید نظر قرار گرفته و ابزار های آن مجدداً تأیید شوند و این بار باید از تکیه بر چهار چوب هایی که می توانند به سرعت منسوخ یا محدود شوند، اجتناب کرد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد