مقاله ترجمه شده ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی

دسته بندی:

قیمت: 35000 تومان

تعداد نمایش: 166 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۹

تعداد صفحه انگلیسی:  ۲۸ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۱  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M988

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ :  ادغام سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی

عنوان کامل انگلیسی:

Integrating environmental management control systems to translate environmental strategy into managerial performance

چکیده فارسی:

هدف – هدف از این مطالعه بررسی نقش سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی به عنوان مکانیسمی برای تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریت زیست محیطی می باشد.

طراحی / روش شناسی / رویکرد – نویسندگان بر اساس داده های نظرسنجی از ۲۱۸ شرکت ، یک مدل معادلات ساختاری را مورد بررسی قرار دادند.

 یافته ها – نتایج نشان می دهد که سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی نقش میانجی در رابطه بین استراتژی زیست محیطی و عملکرد مدیریت زیست محیطی دارند. علاوه بر این ، سطح ادغام بین سیستم های کنترل مدیریت عادی و زیست محیطی به طور معناداری بر رابطه بین سیستم های کنترل زیست محیطی و عملکرد مدیریت زیست محیطی تأثیر می گذارد. بنابراین ، سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی نقش مهمی در تبدیل استراتژی زیست محیطی به عملکرد مدیریتی دارند و سطح بالای ادغام می تواند این نقش را تقویت کند.

 محدودیت ها / پیامدهای تحقیق – کاستی های متداول تحقیقات مبتنی بر نظرسنجی برای این مطالعه نیز وجود دارد.

 اصالت / ارزش – در حالی که تحقیقات پیشین عمدتا به عملکرد زیست محیطی در سطح سازمانی متمرکز شده است ، این مطالعه به عملکرد مدیریتی در سطح فردی با توجه به نتایج زیست محیطی می پردازد. علاوه بر این ، نویسندگان بررسی می کنند که چگونه سطح ادغام بین سیستم های کنترل عادی و زیست محیطی بر رابطه بین استراتژی زیست محیطی و عملکرد مدیریت زیست محیطی تاثیر می گذارد و همچنین نقش میانجی سیستم های کنترل مدیریت زیست محیطی را نیز بررسی می کند.

واژه‌های کلیدی: رفتارهای مدیریتی ، حسابداری زیست محیطی ، سیستم کنترل مدیریت ، داده های نظرسنجی ، مدل سازی معادلات ساختاری

 

Abstract

Purpose – This study aims to investigate the role of environmental management control systems as mechanisms to translate environmental strategy into environmentalmanagerial performance.

Design/methodology/approach – Based on survey data from 218 firms, the authors test a structural equation model.

Findings – The results show that environmental management control systems mediate the relationship between environmental strategy and environmental managerial performance. Moreover, the level of integration between regular and environmental management control systems significantly impacts the relationship between environmental management control systems and environmental managerial performance. Therefore, environmental management control systems are important mechanisms to translate environmental strategy into managerial performance, and a high level of integration can reinforce this role.

Research limitations/implications – The typical shortcomings of survey-based research apply to this study.

Originality/value – While previous research focuses primarily on environmental performance at the organizational level, this study addresses individual managerial performance with regard to environmental outcomes. In addition, the authors investigate how the level of integration between regular and environmental management control systems influences the relationship between environmental strategy and environmental managerial performance as well as the mediating role of environmental management control systems.

Keywords: Managerial behavior, Environmental accounting, Management control system, Survey data, Structural equation modeling