مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق مدیریت روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر

دسته بندی:

قیمت: 10000 تومان

تعداد نمایش: 534 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۱۹۹۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۸ صفحه WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M145

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده تکمیل روابط با مشتریان درونی و بیرونی از طریق  مدیریت  روابط پاسخی استراتژیکی به محیط جهانی متغیر

عنوان انگلیسی:

Integrating Internal and External Customer Relationships through Relationship Management A Strategic Response to a Changing Global Environment

چکیده فارسی:

در این مقاله به بررسی علل روابط موفقیت آمیز درونی و بیرونی شرکتها خواهیم پرداخت. روابطی که بر اساس تساوی حقوق و مبادله های اجتماعی اند به تدریج به ابزاری استراتژیک و مهم تبدیل می شوند. مشارکت سودمند و سودده از طریق ایجاد روابط مطمئنه، مؤثر و دو طرفه بدست می آید. ارتباطات سودده و مستمر از طریق کارمندانی که با روابط دوجانبه آشنایی دارند به وجود می آیند. اهمیت مدیریت بر روابط بر اساس بررسی ارتباطات موجود در ادبیات در خصوص روابط سازمانی در محیطی به سرعت متغیر بررسی می شود.

در اقتصاد جهانی، تمام اعضای یک سیستم درون وابسته و مشتری می باشند. شرکتها تنها به دنبال سرمایه گذاری بر روی آن دسته از قابلیت های اصلی می باشند که رمز بقای مستمر و سودآور آنها محسوب می شوند و ساختار خود را بر این اساس بنا می نهند. مدیریت روابط با مشتریان – به خصوص کارکنان، شرکای واسطه ای و شرکای روابط استراتژیک – در موفقیت طولانی مدت شرکت نقش اساسی دارند. در پایان این مقاله اینگونه نتیجه گیری می شود که مدیریت روابط با مشتری بر اساس مبادله های اجتماعی و تساوی حقوق به صورت چشمگیری در ایجاد روابط طولانی مدت مشارکتی، اشتراکی و سودآور مؤثر می باشد.

در ادامه به بررسی اهداف سازمان، نحوه کوچک سازی، تنگناهای سازمان، بازنگری انتخاب استراتژی سازمان، تئوری مبادله اجتماعی، تئوری تساوی حقوق، کیفیت عمر کار، رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کالا و خدمات، مدیریت روابط به صورت پیوندی و جهت ده پرداخته می شود و در انتها به نتایج و مفهوم پژوهش اشاره شده است.

این مقاله به بررسی علل روابط موفقیت آمیز درونی و بیرونی شرکتها پرداخته شده است و به روابط بر اساس تساوی حقوق و مبادله های اجتماعی تأکید بسیاری شده است. ساختار اصلی این سازمانها مدیریت روابط با مشتریان – به خصوص کارکنان، شرکای واسطه ای و شرکای روابط استراتژیک – در موفقیت طولانی مدت شرکت می باشد و در انتهای این مقاله اینگونه نتیجه گیری می شود که مدیریت روابط با مشتری بر اساس مبادله های اجتماعی و تساوی حقوق به صورت چشمگیری در ایجاد روابط طولانی مدت مشارکتی، اشتراکی و سودآور مؤثر می باشد.

فعالیت تئوریستهای مدیریت و به خصوص تئوریستهای مدیریت استراتژیک، بر روی در یک ردیف قرار دادن استراتژی سازمان و محیطی که سازمان در آن به رقابت می پردازد متمرکز شده است (پورتر، ۱۹۸۰؛ شوفلر، بوزل، و هینای، ۱۹۷۴؛ مایلز و اسنو، ۱۹۷۸؛ مینتزبر و واترز، ۱۹۸۵، شاندلر، ۱۹۶۲؛ آنسوف، ۱۹۸۸؛ بدیان و زاموتو، ۱۹۹۱). در یک ردیف قرار دادن استراتژی و محیط به صورت چشمگیری بر روی توانایی سازمان در تشخیص و شناسایی تهدیدها و نیز استفاده از فرصتهای موجود تأثیرگذار است. «در صورتی که استراتژی با محیط هماهنگ نباشد، تغییر افراد، ساختار و سیستم اهدایی بر روی حل مسائل سازمان مؤثر نخواهند بود».