مقاله ترجمه شده بررسی ادبی سیستماتیک حالات و رفتارهای روانشناختی منفی در فروش

دسته بندی: -

قیمت: 48000 تومان

تعداد نمایش: 255 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع مقاله: علمی ترویجی ( مروری Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۸   صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1031

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  بررسی ادبی سیستماتیک حالات و رفتارهای روانشناختی منفی در فروش

عنوان کامل انگلیسی:

A systematic literature review of negative psychological states and behaviors in sales

چکیده فارسی:

در محیط های فروش ، منفی نگری معمولاً به دو شکل ظاهر می شود. حالات روانشناختی منفی (NpS) ، مانند استرس ، فرسودگی شغلی و / یا افسردگی که می تواند در نتیجه فعالیت های فروش ایجاد شود. و رفتارهای منفی فروش که عملکردهایی برخلاف رفتارهای مورد انتظار در ارتباط با نقش فروش هستند. هر دو شکل NpS و رفتارهای منفی منجر به کاهش عملکرد و دلسردی کارکنان می شود. با این وجود ، علی رغم اهمیت آنها ، هیچ تحلیل واحدی از چگونگی ارتباط این موضوعات منفی مختلف وجود ندارد. بنابراین ، مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد مرور ادبی سیستماتیک به بررسی NpS و رفتارها در محیط های فروش می پردازد. تحقیق حاضر از چهار مسیر عمده به شرح ذیل به ادبیات کمک می کند: (۱) تفسیر چهل و نه سازه مهم ؛   (۲) شناسایی نقش های سازنده NpS و رفتارها در تحقیقات قبلی،   (۳) بررسی سیستماتیک تحقیقات و روندهای گذشته و (۴) ارائه مجموعه ای جامع از فرصت های تحقیقاتی آتی.

واژه های کلیدی: فروش ، حالات روانشناختی منفی ، استرس ، فرسودگی شغلی ، انحراف ، مرور  ادبی سیستماتیک

Abstract

In sales settings, negativity typically manifests in two forms. Negative psychological states (NpS), such as stress, burnout, and/or depression can result from sales activities. Negative sales behaviors are actions counter to the expected behaviors associated with the sales role. Both NpS and negative behaviors lead to reduced performance and disengaged employees. Yet, despite their importance, no single analysis of how these various negative topics are related exists. Thus, the present research utilizes the systematic literature review approach to investigate NpS and behaviors in sales settings. The present research contributes to the literature in four main ways, through: (1) explication of forty-nine salient constructs; (2) identification of NpS and behaviors construct roles in prior research; (3) systematic review of past research and trends; and (4) presenting a comprehensive set of future research opportunities.

Keywords: Sales, Negative psychological state,s Stress, Burnout, Deviance, Systematic literature review