مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه : رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

مشخصات محصول
قیمت:19000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:۱۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h92

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه : رابطه مکمل حسابداری ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان

عنوان انگلیسی:

:Romanian Accounting–Taxation Complementary Relation in the Context of Organization’s Engineering

چکیده فارسی:

در زمینه پیچیدگی های توسعه روابط اقتصادی و مالی  و، مبادلات تجاری، هماهنگ سازی تنظیمات مالی با حسابداری شرکت، همگرا به سمت توسعه یک روش حسابداری است که از طریق آن واقعیت  حسابداری رومانیایی تغییر شکل یافته ، و حقوق صاحبان سهام در روابط مالی حسابداری بیان شود. همچنین با توجه به نیاز  فوری به جذب منابع مالی اروپا در اقتصاد ملی ،  انطباق با معاهده نظارت مالی در سراسر اتحادیه اروپا ، و هماهنگ سازی مالیات با الزامات، اصول و روش های حسابداری، با اتفاق آرا در اتخاذ تصمیمات به تصویب رسید . ما کشف نمودیم که الف) شرکت ها در محیط اقتصادی رومانیایی، در هنگام مهندسی  طراحی سازه های کسب و کار، با چالش ها و گزینه های خاصی روبرو بودند. ب) تکامل طرح ریزی شده  واقعیت های مالی رومانیایی  بر محیط کسب و کار، با توجه به مرحله موجود و روند ان، موثر بود.

کلمات کلیدی: مهندسی کسب و کار،   مالیات، حسابداری، مالی

مقدمه:

در زمینه پیچیدگی های توسعه روابط اقتصادی و مالی  و، مبادلات تجاری، هماهنگ سازی تنظیمات مالی با حسابداری شرکت، همگرا به سمت توسعه یک روش حسابداری است که از طریق آن واقعیت  حسابداری رومانیایی تغییر شکل یافته ، و حقوق صاحبان سهام در روابط مالی حسابداری بیان شود. همچنین با توجه به نیاز فوری به جذب منابع مالی اروپا در اقتصاد ملی ،  انطباق با معاهده نظارت مالی در سراسر اتحادیه اروپا ، و هماهنگ سازی مالیات با الزامات، اصول و روش های حسابداری، با اتفاق آرا در اتخاذ تصمیمات به تصویب رسید . ـ Corondan, 2012:33 ـ.

به عنوان یک شرکت کننده در اقتصاد، سهم دولت از اشکال مختلف مالیات و طرح های فی ما بین تعهدات مالی مختلف برای شرکت ها، با توجه به مقررات  کد مالی (L571، ۲۰۰۳) تشکیل شده است و به روش چاپ و قوانین مدیریت مالی و اقتصادی منتشر گردیده. همانطور که اکثریت قریب به اتفاق  تعهدات مالی بر اساس اطلاعات حسابداری ایجاد،شده اند،  مدیریت مالیاتی به طور طبیعی،  مبتنی بر  سیستم اطلاعاتی حسابداری مالی می باشد.  اجزای اصلی سیستم های مالی در نظر گرفته شده، مالیات، هزینه و سایر هزینه های مالی، و به عنوان درآمد دولت، مکانیزم های مالی و دستگاه مالی می باشند. اشخاص، در شرایط پولی، که جوهر  رویکرد مبتنی بر قانون (پانته آ، ۱۹۹۹:۲۱)  کسب و کار و ثروت موروثی است ،  بین مالیات و حسابداری جای گرفته اند. به عنوان یک عنصر ضروری برای بقای مالی  سرمایه گذاری، تشخیص مالی نشان دهنده  وابستگی قطعی حسابداری مالی است. هدف اصلی  فعالیت های مالی در نظر گرفته شده شامل شکل گیری و مدیریت منابع مالی از طریق بودجه دولت، بودجه امنیت اجتماعی، بودجه های محلی، بودجه  خاص، بودجه خزانه دولت و بودجه سایر موسسات مستقل  می باشد. Oprean, 2012:10 . این منابع  برای قدرت  دولت مرکزی و محلی به نفع جامعه لازم اند. تنظیم مالیاتی در حال حاضر  عمدتا به  مفاد کد های مالی و سایر مقررات خاص در این زمینه  نیاز دارد.

دوگانگی مالیات و حسابداری گزارش ها ـ به طور کلی، تنظیمات میان  سیستم های مالیاتی و حسابداری را می توان از طریق راه حل های جایگزین  مربوط به محیط بازار و مذاکره بر سر شرایط تعادل به دست آورد.در حوزه مالی، زمان، اشاره به مالیاتی دارد  که ممکن است با حفظ تعادل و اینکه تا چه حد تعادل را می توان به دست آورد  تحت تاثیر قرار گیرد.

به عنوان بخشی از مدیریت مالی (Ristea و به Dumitru، ۲۰۱۱)، حسابداری سیستم اطلاعات، کمک می کند که کار مالیات، از لحاظ کارایی و امنیت مالیاتی، و ادعای مالیاتی توسعه داده شود. اطلاعات ساختار ی حسابداری و قابلیت ها به سمت ارج نهادن به منافع مالی پیش می روند.  تحولات کنونی در حال ظهور ، حسابداری مالی، حسابداری مدیریت، کسب و کار و یا حسابداری عملیاتی، و حسابداری مالیاتی می باشند. بین حسابداری مالی و مالیاتی اتصالات همزمان و قطعی وجود دارد: سیستم اطلاعات حسابداری متوجه قطعیت های حسابداری و مالیات است، اما تفاوت های قابل توجهی بین قوانین و اصول حسابداری و مالیات وجود دارد. برای شرکت ها، تصمیمات هماهنگ سازی شده  به شدت،  به حداکثر رساندن بازده سرمایه گذاری و به حداقل رساندن هزینه ها را  تحت تاثیر قرار می دهند.  هزینه ها تولید شده  و در نتیجه قیمت ها قاطعانه از طریق هزینه های نیروی کار و مالیات مؤثر بر هزینه های مصرف متوسط، از جمله وظایف مالیات غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می گیرند. به عنوان مثال، دستمزد رقابت محصولات بر بازار تاثیر می گذارد و منجر به افزایش مارپیچ تورم می شود. تغییرات کوتاه مدت در سطح مالیات های غیر مستقیم،  شرکای فعالیت های تجاری را تحت تاثیر قرار می دهد  ، که نیاز به هماهنگ سازی تغییرات مورد نیاز در مالیات.دارد. روش هزینه های سود می تواند  در انتخاب ماهیت سرمایه گذاری و یا موقعیت فضایی  فعالیت ها و تصمیم گیری های ساخته شده توسط شرکت ها موثر باشد.  (مالیات به عنوان یک اهرم سیاست های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد) . بنابراین، ما نیاز به تعادل مالیات بر سود شرکت ها و ، گسترش آن  در سود سهام و مباحث مالیاتی متحد برای مسائل مربوط به سود داریم .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد