مقاله ترجمه شده خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس(نقاط ارتباطی) کانال الکترونیکی: مطالعات تجربی رفتار مصرف کننده در فضای تجارت الکترونیکی چند کاناله

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۵  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۴۶ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1114

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Business Research

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی و نقاط تماس(نقاط ارتباطی) کانال الکترونیکی: مطالعات تجربی رفتار مصرف کننده در فضای تجارت الکترونیکی چند کاناله

عنوان کامل انگلیسی:

Online retailing across e-channels and e-channel touchpoints: Empirical studies of consumer behavior in the multichannel e-commerce environment

چکیده فارسی:

این تحقیق به درک بیشتر خرده فروشی آنلاین از طریق کانال های الکترونیکی (کانال های الکترونیکی ، به عنوان مثال ، دستگاه های تلفن همراه) و نقاط تماس کانال الکترونیکی (به عنوان مثال ، برنامه های خرید تلفن همراه) از دیدگاه مصرف کننده کمک می کند. نویسندگان این مطالعه بر اساس رویکرد خرده فروشی چند کاناله و ملاحظات نظری ، یک دیدگاه پیشرفته در مورد خرده فروشی آنلاین را ارائه می دهند و با انجام یک نظر سنجی آنلاین (۵۰۲ = N) و یک مطالعه تجربی (۱۲۶ = N) ، این دیدگاه تجارت الکترونیکی چند کاناله را تأیید می کنند. نتایج نشان می دهد که خرده فروشی آنلاین می تواند در چهار گروه تجارت الکترونیکی طبقه بندی شود که هر گروه شامل نقاط تماس کانال الکترونیکی مجزا ، با تأکید بر لزوم توجه متفاوت تر به “کانال آنلاین” می باشند. این مطالعه با نشان دادن اینکه کیفیت مبتنی بر فناوری و مزایای موقعیتی مرتبط با زمینه بر استفاده مصرف کنندگان از کانال های الکترونیکی تأثیر می گذارد ، تحقیقات و عملکرد بازاریابی را توسعه می دهند. یافته های بیشتر نشان می دهد که خرده فروشان می توانند با ارائه نقاط تماس کانال الکترونیکی جایگزین (به عنوان مثال ، فرمت های خرید دیجیتال ویژه) که به طور متفاوتی در سفر آنلاین مشتری  نقش دارند ، تجربه خرید مشتری را بهبود بخشند.

کلید واژه ها: خرده فروشی اینترنتی، خرید آنلاین، کانال های الکترونیکی، نقاط تماس، سفر آنلاین مشتری ،تجارت الکترونیکی چند کاناله

Abstract

This research contributes to broadening understanding of online retailing across electronic channels (e-channels, e.g., mobile devices) and e-channel touchpoints (e.g., mobile shopping apps) from a consumer perspective. Based on the multichannel retailing approach and theoretical considerations, the authors suggest an enhanced perspective on the online retailing environment and validate this multichannel e-commerce perspective by conducting both an online survey (N=502) and an experimental study (N=126). The results indicate that online retailing can be classified into four e-commerce categories that entail individual e-channel touchpoints, emphasizing the need for a more differentiated consideration of “the online channel.” This work advances marketing research and practice by illustrating that both technology-related quality and context-related situational benefit affect consumers’ utilization of e-channels. Further findings show that retailers can enhance consumers’ shopping experiences by providing alternative e-channel touchpoints (i.e., specific digital shopping formats) that contribute differently to the online customer journey.

Keywords: Internet retailing ,Online shopping ,Electronic channels ,Touchpoints, Online customer journey, Multichannel e-commerce

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد