مقاله ترجمه شده حسابداری و حسابرسی با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی: مرور ادبیات

سال نشر: ۲۰۲۳

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۰ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H870

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Accounting Information Systems

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۳ :  حسابداری و حسابرسی با فناوری بلاکچین و هوش مصنوعی: مرور ادبیات

عنوان کامل انگلیسی:

Accounting and auditing with blockchain technology and artificial Intelligence: A literature review

چکیده فارسی:

این مقاله، مطالعات منتشر شده در مورد نحوه تاثیرگزاری فناوری بلاکچین بر حسابداری را به طور کلی و تاثیر این فناوری بر حسابرسی مبتنی بر هوش مصنوعی را به طور خاص بررسی می کند. هدف این مطالعه این است که بررسی کنیم چگونه فناوری بلاکچین می تواند شفافیت و اعتماد را در عملکرد حسابداری تقویت کند و همچنین چگونه متخصصان می توانند از داده های بلاکچین برای بهبود تصمیم گیری ها بر اساس ویژگی های تغییرناپذیری، الحاق محوری، اشتراک محوری، تایید محوری و توافق محوری (یعنی اجماع محور) داده های بلاکچین، استفاده کنند. اعتبارسنجی چند جانبه پروتکل‌های بلاکچین، داده‌های قابل اعتماد بلادرنگ را برای سیستم‌های هوش مصنوعی که مورد استفاده حسابرسان برای بهبود اطمینان و کارایی گزارش های حسابداری می باشد، ارائه می‌کند. این مطالعه چهار موضوع را که برگرفته از ادبیات می باشد و بر این موضوع تمرکز دارد که چگونه فناوری بلاکچین ثبت سوابق را در حسابداری تغییر داده است، به طور خلاصه بیان می کند: رویکرد رویداد برای حسابداری؛ حسابداری بلادرنگ؛ورودی سه گانه حسابداری و حسابرسی مستمر. این تحقیق یافته‌ها را با استفاده از نظریه نمایندگی و نظریه ذینفعان تفسیر می‌کند تا چگونگی استفاده از بلاکچین برای کاهش عدم تقارن اطلاعات و بهبود مشارکت های ذینفعان را شناسایی کند. این تحقیق همچنین چالش‌ها را به طور خلاصه بیان کرده و دلایل سازمان‌ها برای احتیاط در پذیرش بلاکچین را آشکار می‌کند. در نهایت، این مطالعه نشان می دهد که برای غنی کردن ادبیات بلاکچین محققان آینده می توانند از این مطالعه به دو روش استفاده کنند: اول، بکارگیری چارچوب ها و پاسخ به سؤالات مشخص شده در این مطالعه برای بهبود روش های کسب و کار متخصصان و سیاست گذاران؛ و دوم، تشویق ذینفعان مانند متخصصان، طراحان/توسعه‌دهندگان سیستم و سیاست‌گذاران برای همکاری در طراحی اکوسیستم‌های بلاکچین در راستای تحول دیجیتال و متناسب با حسابداری و حسابرسی.

کلیدواژه:حسابداری، حسابرسی، هوش مصنوعی، بلاکچین، مرور ادبیات

Abstract

This paper surveys the published work on how blockchain technology will impact accounting in general, but AI-enabled auditing specifically. The purpose is to investigate how blockchain technology can improve transparency and trust in accounting practice and how professionals can use blockchain data to improve decision-making, based on the qualities of immutability, appendonly, shared, verified, and agreed-upon (i.e., consensus-driven) blockchain data. The multi-party validation of blockchain protocols adds real-time trusted data for the AI systems used by auditors to improve assurance and efficiency. This review summarizes four themes emerging from the literature focusing on how blockchain technology has changed record-keeping in accounting: event approach to accounting; real-time accounting; triple entry-accounting and continuous auditing. The research interprets the findings using agency theory and stakeholder theory to advance how using blockchain to mitigate information asymmetry and improve stakeholder collaborations is understood. The investigation also summarizes the challenges and clarifies organizations’ reasons to be cautious about adopting blockchain. Lastly, the study suggests that future researchers use this study in two ways that enrich blockchain literature: first, to apply the themes and answer the questions identified within this review to improve the business methods of practitioners and policymakers; and second, to encourage stakeholders such as practitioners, system designers/developers, and policymakers to collaborate in designing blockchain ecosystems that suit accounting and auditing as they transform digitally.

Keywords : Accounting, Auditing, Artificial intelligence, Blockchain, Review

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد