مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک طرح پیشنهادی

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H227

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده : حسابداری هزینه در آنالیز بهره وری جداسازی پسماندهای جمع آوری شده: یک طرح پیشنهادی

عنوان انگلیسی:

Full cost accounting in the analysis of separated waste collection efficiency: A methodological proposal

چکیده فارسی:

بازیافت با هزینه های اضافی برای شهرداری جهت جداسازی زباله های جامد MSW همراه است. هدف از روش حاضر،تدوین و اجرای یک ابزار مدیریت الکترونیکی حسابداری هزینه های کامل(FCA) برای محاسبه هزینه مجموعه کاملی از انواع زباله است. تجزیه و تحلیل ما با هدف درک بهتر مشکلات FCA در عمل در بخش MSW می باشد. ما FCA  را به عنوان یک روش پیشنهادی ارائه نمودیم که در آن با استفاده از هزینه های استاندارد و مقادیر واقعی برای محاسبه هزینه مجموعه ای جداگانه و تمایزنیافته می باشد. روش ما اجازه می دهد تا تجزیه و تحلیل بهره وری هزینه و تعیین معیار،غلبه بر مشکلات مربوط به انتخاب های حسابداری شرکت های خاص و سیاست های مدیریت سود و سیاست های خرید را داشته باشد. روش ما اجازه می دهد تا تعیین و واریانس تجزیه و تحلیل شده بتواند مورد استفاده برای شناسایی علل عملکردی و راهنمایی مدیران برای استفاده از استانداردها جهت استقرار منابع موثرتر به کار برود. این روش را می توان توسط شرکت های بدون حسابداری با مدیریت پیچیده اجرا نمود.

کلمات کملیدی:حسابداری کامل هزینه ها،هزینه جمع اوری زباله،هزینه های استاندارد،تجزیه و تحلیل هزینه واریانس

۱-مقدمه

مجموعه ضایعات جداشده در هسته اصلی مدیریت سیستم زباله بوده و نشان دهنده مجموعه هزینه های کلیدی است. جمع آوری زباله می تواند تا بیش از ۷۰%زباله جامد شهری تولید شده msw را به عنوان هزینه برای سیستم داشته باشد. مجموعه زباله های جدا با هزینه های اضافی برای بازیافت آن اغلب جبران نمی شود. از سوی دیگر مجموعه زباله جدا می تواند هزینه پایین تری برای دفن کردن یا سوزاندن داشته باشد. براورد مناسب و نظارت بر هزینه جمع واری زباله ضروری برای تعریف مقرذون به صرفه ترین استراتژی جحمع اوری زباله می باشد و افزایش بهره وری از ضایعات در روند جمع آوری به وجود می آید و اجتناب از تحمیل نرخ بیش از حد مالیات بر شهروندان را به دنبال دارد.

در طول ۲۰ سال گذشته چند مطالعه در مورد تجزیه و تحلیل هزینه های مدیریت MSW در کشورهای مختلف انجام شده است . ارائه انواع روش ها و ابزارها برای اندازه گیری عملکرد مالی برای جمع آوری زباله و حمل و نقل و فرایندهای دفن وجود داشته است. این روش ها شامل کارت امتیازی متوازن و رده یکپارچه و مدیریت مواد زائد و شاخص کل بوده است که توسط دانشمندان مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفته است. در ایالت متحده،تجربیات اولیه از تصویب کامل روش حسابداری هزینه ها FCA در سال ۱۹۸۰ انجام شد. با اتوجه به مزایای این روش می توان حفظ محیط زیست را در آمریکا در استفاده از FCA ترویج داد که از اواسط ۱۹۹۰ برای جمایت از تصمیم گیرندگان دولت محلی جهت طراحی برنامه MSW بوده است که اطمینانی از گزارش موثر هزینه ها به شهروندان ارائه شد و به دنبال آن یک سیستم پرداخت در نظر گرفته شد.

تجریه امریکا نشان می دهد که شهرداری با چند مشکل در اجرای FCA مواجه است. به ویژه هنگامی که به دنبال جریان حسابداری نقدی بوده  و مشکل هزینه های خود را در شرایط استفاده از بودجه جاری دارد. علاوه براین،استفاده از طرح های مختلف MSW در جمع آوری زباله و دفع پیچیدگی عملیات مدیریت مواد زائد  و مشکلات برای پیگیری و ارزیابی هزینه را افزایش می دهد. اتخاذ یک طرح جمع آوری زباله جداگانه به طور خاص منجر به تغییر جریان فعالیت جمع آوری و حمل و نقل و دفع انواع ضایعات شده و همچنین به عنوان منبعی برای انجام عملیات است که در نتیجه پیچیدگی بیشتر در اندازه گیری کامل هزینه های سیستم را بوجود می آورد. در حالی که آگاهی در حال رشد از FCA برای اندازه گیری هزینه های جمع آوری زباله و حمل و نقل و دفع وجود دارد و عدم تحقیق در مورد اجرای عملی و نظری FCA در بخش مدیریت مواد زائد می باشد. این مطالعه با هدف پر کردن این فاصله با ارائه یک روش برای توسعه روش  FCAاقدام می کند که می تواند برای اندازه گیری هزینه های کامل در روند جمع آوری MSW از انواع مختلف زباله مانند کاغذ و مقوا و شیشه و پلاستیک و فلز اقدام کند. ما در توسعه روش با استفاده از اطلاعات ارائه شده توسط شرکت های مدیریت زباله در یک نمونه ای از شهرهای ایتالیایی اقدام نموده ایم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد