مقاله ترجمه شده تأثیر تنوع بخشی درآمدها بر سودآوری و ریسک بانکها در طول همه گیری COVID-19

مشخصات محصول
قیمت:43000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H960

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Finance Research Letters

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  تأثیر تنوع بخشی درآمدها بر سودآوری و ریسک بانکها در طول همه گیری COVID-19

عنوان کامل انگلیسی:

The effect of revenue diversification on bank profitability and risk during the COVID-19 pandemic

چکیده فارسی:

بانکها می توانند با تنوع بخشیدن به منابع درآمدی غیر از بهره فراتر از فعالیتهای متداول وام دهی ، نوسانات درآمدی خود را کاهش دهند. ما تأثیر همه گیری COVID-19 را در رابطه بین استفاده از درآمد غیر از بهره و سود و ریسک بانک بررسی می کنیم. اثر اقتصادی همه گیری منجر به سخت تر شدن استانداردهای اعتباری و کاهش تقاضا برای انواع مختلف وام ها شد. نتایج نشان داد که منابع درآمدی غیر از بهره با عملکرد رابطه مثبت دارند اما با ریسک رابطه معکوس دارند. این نتایج با اثر متنوع سازی درآمد در طول همه گیری  در بانک هایی که فراتر از منابع درآمدی وام دهی متداول توسعه می یابند، سازگار هستند.

کلید واژه ها: بانک ها،  درآمد غیر از بهره، کووید -۱۹ ،سود ،ریسک

Abstract

Banks can potentially reduce the variability of their revenue by diversifying beyond traditional lending activities into noninterest revenue sources. We investigate the effect of the COVID-19 pandemic on the relation between the use of noninterest income and bank profit and risk. The economic effect of the pandemic resulted in tightened credit standards and reduced demand for many types of loans. We find that noninterest revenue sources are positively related to performance but inversely related to risk. These results are consistent with a beneficial diversification effect during the pandemic from banks expanding beyond traditional lending sources of revenue.

Keywords: Banks, noninterest income, COVID-19, profit, Risk

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد