مقاله ترجمه شده تأثیر انگیزش بیرونی ، انگیزش ذاتی و خودکارآمدی اجتماعی بر تمایل به شرکت در مسابقات انگلیسی فراگیران پیش دانشگاهی

سال نشر: ۲۰۲۰

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶  صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: M1054

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Learning and Motivation

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ :  تأثیر انگیزش بیرونی ، انگیزش ذاتی و خودکارآمدی اجتماعی بر تمایل به شرکت در مسابقات انگلیسی فراگیران پیش دانشگاهی: تفاوت دانش آموزان دبیرستانی و فنی حرفه ای در تایوان

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of extrinsic motivation, intrinsic motivation, and social self-efficacy on English competition participation intentions of pre-college learners: Differences between high school and vocational students in Taiwan

چکیده فارسی:

تحقیقات قبلی در مورد عملکرد تحصیلی زبان انگلیسی دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه نشان داده است که دانش آموزان فنی حرفه ای در مقایسه با همتایان دبیرستانی خود در تایوان تسلط کمتری به زبان انگلیسی دارند. دلیل این امر کمبود  انگیزه یادگیری است. این مطالعه یک مسابقه ریدینگ انگلیسی مبتنی بر جامعه را برای زبان آموزان پیش دانشگاهی فراهم می کند تا انگیزه های یادگیری انگلیسی خود را بهبود بخشند ، و یک مدل تحقیقاتی مبتنی بر انگیزه بیرونی ، انگیزه ذاتی و خودکارآمدی اجتماعی را برای پیش بینی تمایل دانش آموزان برای شرکت در مسابقات آتی ارائه داده است. در مجموع ۴۶۱ زبان آموز پیش دانشگاهی در این مطالعه شرکت کردند. این مطالعه نشان داد که اگر چه نمرات پیش آزمون دانش آموزان فنی حرفه ای قبل از ورود به مسابقه به طور معناداری پایین تر از دانش آموزان دبیرستانی بود ، اما تفاوت معناداری بین نتایج یادگیری انگلیسی دانش آموزان فنی حرفه ای و دبیرستانی پس از مسابقه وجود نداشت. این مطالعه همچنین نشان داد که دانش آموزان دبیرستان انگیزه ذاتی بالاتری نسبت به دانش آموزان فنی حرفه ای دارند ، در حالی که دانش آموزان فنی حرفه ای انگیزه بیرونی و تمایل مشارکت قوی تری دارند. این بدان معناست که دست اندرکارن می توانند یادگیری و شرکت در EFL در آینده را از طریق اتخاذ استراتژی های مختلف انگیزشی یا اجتماعی بر اساس تفاوت های شخصیتی فراگیران پیش دانشگاهی تقویت کنند. در نهایت ، ما پیشنهاداتی ارائه می دهیم که می تواند در آینده هنگام برنامه ریزی دستورالعمل های آموزشی و تربیتی در مسابقات EFL برای معلمان استفاده شوند.

واژه های کلیدی: انگیزش ذاتی ، انگیزش بیرونی ، خودکارآمدی اجتماعی ، مسابقه یادگیری آنلاین انگلیسی

Abstract

Previous research on the English academic performance of students prior to entering college has shown that vocational school students have a lower mastery of the English language compared with their high school counterparts in Taiwan. The reason for this is a lack of and learning motivation. This study provided a community-based English reading contest for pre-college learners to improve their English learning motivations, and proposed a research model based on extrinsic motivation, intrinsic motivation, and social self-efficacy to predict learners’ participation intention in future contests. A total of 461 pre-college learners participated in the study. This study found that even though pre-test scores of vocational students prior to entering the contest were significantly lower than those of high school students, there were no significant differences between the English learning results of vocational and high school students after the contest. The study also showed that high school students had higher intrinsic motivation compared to vocational students, whereas vocational students had stronger extrinsic motivation and participation intention. This implies that organizers could enhance future EFL learning and participation through adoption of varying motivational or social strategies based on the characteristic differences of pre-college learners. Finally, we provide some recommendations that can be used for instructor reference in future when planning educational settings and pedagogies in EFL contests.

Keywords: Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Social self-efficacy, Online English learning contest

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد