مقاله انگلیسی ترجمه شده :  هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

دسته بندی: -

قیمت: 13000 تومان

تعداد نمایش: 464 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:  ۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: R22

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه

عنوان انگلیسی:

Emotional Intelligence: Reassessing the construct validity

چکیده فارسی:

این پژوهش به بررسی اعتبار سازه ی مقیاس خود گارشی از وانگ و لاو می پردازد. هوش هیجانی EI دارای چهار بعد می باشد که شامل ارزیابی از عواطف خود، استفاده از عواطف، تنظیم عواطف، و ارزیابی عواطف دیگران می باشد. از تحلیل عامل تاییدی استفاده شد تا ساختار عاملی هوش هیجانی از طریق نمونه ی ۱۷۸ نفری از پرستاران تایید شود. نتایج نشان داد که مقیاس ۱۶ ایتمی لاو و وانگ به شیوه ی موثری ابعاد EI را در این پژوهش پوشش می دهد. پیشنهاداتی نیز برای پژوهش های آینده بیان می شوند.