مقاله ترجمه شده استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل

دسته بندی:

قیمت: 28000 تومان

تعداد نمایش: 590 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

سال نشر: ۲۰۱۸

تعداد صفحه انگلیسی:  ۹

تعداد صفحه ی ترجمه فارسی: ۲۲ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول:  M722

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ :  استراتژی های بازاریابی دیجیتال، بررسی های آنلاین و عملکرد هتل

عنوان انگلیسی:

Digital marketing strategies, online reviews and hotel performance

چکیده فارسی

ما به بررسی این موضوع پرداخته ایم که راهبردهای بازاریابی دیجیتال (مثل داشتن یک طرح بازاریابی دیجیتال، پاسخگویی به درخواست های مهمان ، و نظارت و ردیابی اطلاعات درخواست های آنلاین) تا چه اندازه به طور مستقیم بر رزرو اتاق های هتل و درآمد حاصل از هر اتاق و به طور غیرمستقیم از طریق اثر حجم و ظرفیت  درخواست های آنلاین اثر می گذارد. همچنین به بررسی میزان تفاوت این مکانیزم برای انواع مختلف هتل ها در زمینه رتبه بندی ستاره هتل و هتل های مستقل در مقایسه با هتل های زنجیره ای پرداخته ایم.

تحقیق در ۱۳۲ هتل در بلژیک انجام شد. نتایج نشان می دهد که حجم درخواست ها، بر رزرو اتاق و ظرفیت بازنگری بر درآمد حاصل از هر اتاق تاثیر می گذارد. راهبردها و فنون بازاریابی دیجیتال، بر حجم و ظرفیت درخواست های آنلاین، و به طور غیرمستقیم بر عملکرد هتل تاثیر می گذارد. این موضوع در مورد هتل های زنجیره ای بیشتر از هتل های مستقل صدق می کند. همچنین در هتل هایی که دارای ستاره های بیشتر هستند در مقایسه با هتل های بدون ستاره بیشتر صدق می کند.

کلمات کلیدی: راهبردهای بازاریابی هتل دیجیتال، حجم و ظرفیت درخواست های آنلاین، عملکرد هتل، ظرفیت اتاق، درآمد حاصل از هر اتاق

Abstract

We investigate to what extent digital marketing strategies (such as having a digital marketing plan, responsiveness to guest reviews, and monitoring and tracking online review information) influence hotel room occupancy and RevPar directly, and indirectly through the mediating effect of the volume and valence of online reviews they lead to, and to what extent this mechanism is different for different types of hotels in terms of star rating and independent versus chain hotels. The research was carried out in 132 Belgian hotels. The results indicate that review volume drives room occupancy and review valence impacts RevPar. Digital marketing strategies and tactics affect both the volume and valence of online reviews and, indirectly, hotel performance. This is more outspoken in chain hotels than in independent hotels, and in higher-star hotels than in lower-tier hotels.