مقاله ترجمه شده توسعه استراتژی تولید پاک شرکت و حسابداری مدیریت زیست محیطی: دیدگاه نظریه اقتضایی

مشخصات محصول
قیمت:54000تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۲۱

نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۳۱ صفحه WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H675

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ :  توسعه استراتژی تولید پاک شرکت و حسابداری مدیریت زیست محیطی: دیدگاه نظریه اقتضایی

عنوان کامل انگلیسی:

Corporate cleaner production strategy development and environmental management accounting: A contingency theory perspective

چکیده فارسی:

با وجود محبوبیت حسابداری مدیریت زیست محیطی به عنوان رویکردی برای حمایت از اقدامات تولید پاک شرکتها ،تفاوت های اجرای حسابداری مدیریت زیست محیطی با توجه به مرحله توسعه استراتژی تولید پاک ، تا حد زیادی ناشناخته باقی مانده است. بنابراین این مطالعه به دنبال شناسایی چگونگی بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های اطلاعات در سازمانها در مراحل مختلف توسعه استراتژی تولید پاک می باشد. بر اساس دیدگاه نظریه اقتضایی در مورد پیچیدگی سیستم حسابداری مدیریت زیست محیطی ، مراحل توسعه استراتژی تولید پاک و بکارگیری حسابداری مدیریت زیست محیطی ، یک چارچوب تحلیلی ایجاد کردیم. این مطالعه بر اساس هجده مطالعه موردی در مورد کسب و کار در سریلانکا ، کاربردهای حوزه ای و عملکردی  حسابداری مدیریت زیست محیطی و ویژگی های آنها را با توجه به توسعه استراتژی تولید پاک آنها (یعنی مراحل واکنشی ، پیشگیرانه ومبتکرانه) مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به طور کلی ، این مطالعه نشان داد که حسابداری مدیریت زیست محیطی در سازمانها در مراحل واکنشی و پیشگیرانه ، به جز استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی برای صرفه جویی در هزینه و بهبود کارایی، محدود و پراکنده است. با این حال ، یافته ها نشان داد که هرچه سازمان ها به سمت سطح بالاتری از توسعه استراتژی تولید پاک پیش می روند ، استفاده از حسابداری مدیریت زیست محیطی از نظر ابزارهای یکپارچه و برای اهداف کنترل و نظارت ، بیشتر می شود.

واژه های کلیدی: تولید پاک ، نظریه اقتضایی ، پایداری شرکت ، حسابداری مدیریت زیست محیطی ، سریلانکا

Abstract

Despite the popularity of environmental management accounting as an approach to support corporate cleaner production measures, so far, how the environmental management accounting implementation differs according to the stage of cleaner production strategy development is largely unknown. This study thus sought to identify how the uses of environmental management accounting and information characteristics vary among organizations at different stages of cleaner production strategy development. Drawing on the contingency theory view of environmental management accounting system sophistication, cleaner production strategy development stages, and environmental management accounting uses, it developed an analytical framework. Based on eighteen case studies of business in Sri Lanka, the study analyzed the different domain-based and functional uses of environmental management accounting and their characteristics according to their cleaner production strategy development (i.e., reactive, preventive and proactive stages). Overall, the study found that environmental management accounting uses to be limited and fragmented in organizations at the reactive and preventive stages except for using environmental management accounting for cost savings and efficiency improvements. However, the findings suggest that as and when organizations progress into higher levels of cleaner production strategy development, there is a relatively high level of use of environmental management accounting in terms of integrative tools, and for control and stewardship purposes.

Keywords: Cleaner production, Contingency theory, Corporate sustainability, Environmental management accounting, Sri Lanka

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد