ثبت سفارش ترجمه

از طریق فرم ذیل می توانید سفارش ترجمه ی خود را ثبت نمایید – پیش فاکتور به ایمیل شما ارسال خواهد شد

در صورت بروز مشکل با شماره ۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰ تماس حاصل نمایید 

    در صورت بروز مشکل در ارسال فایل شما می توانید فایل را به آدرس ایمیل ما ارسال نمایید یا به شماره ی ۰۹۳۷۲۵۵۵۲۴۰( تلگرام -واتساپ-بله-سروش) ارسال نمایید

    آدرس ایمیل: parsproje3@gmail.com