مقاله انگلیسی ترجمه شده گزارشگری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M530

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده گزارش گری مالی اینترنتی در مالزی: برداشت تهیه کنندگان و استفاده کنندگان

عنوان انگلیسی:

Internet Financial Reporting in Malaysia: Preparers’ and Users’ Perceptions

چکیده فارسی:

هدف این تحقیق بررسی و ضعیت کنونی سطح گزارشات مالی اینترنتی در بورس مالزی می باشد. موارد  در ابعاد گوناگون براساس دیدگاه تمامی تهیه کنندگان و استفاده کنندگان می باشد. براساس یافته های تحقیق، سطح  گزارشات  مالی اینترنتی از ۵۶٫ ۴۳ تا ۸۷٫ ۱۴ درصد آغاز شد. این نتایج از طریق فراهم کردن بینشی کارآمد نسبت به دانشمان از فعالیت کنونی گزارش گری مالی اینترنتی خصوصا در بازارهای نوظهور مانند مالزی، مشارکت فزاینده ای ایجاد می کند. مفاهیم نتایج تحقیق و تحقیقات آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد