مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات

مشخصات محصول
قیمت:16000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۲  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M488

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی تاثیر کیفیت وب سایت بر رضایت مصرف کنندگان در صنعت ارتباطات رادیویی اردن

عنوان انگلیسی:

Investigating the Impact of Website Quality on Consumers’ Satisfaction in Jordanian Telecommunication Sector

چکیده فارسی:

از آنجایی که سازمان های ارتباط از راه دور اردن به طور فزاینده شروع به برقراری ارتباط با مصرف کنندگان خود از طریق وب سایت کرده اند، ارائه چنین سرویس هایی مستلزم درک دقیق نیازمندیهای مصرف کنندگان و ارائه راه حل های مناسب، می باشند. در این مقاله، ما تاثیر کیفیت وب سایت (که با قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات و خدمات متقابل اندازه گیری شد) متعلق به چهار سازمان بزرگ مخابراتی اردن بر رضایت مصرف کننده را مورد بررسی قرار دادیم. نتایج نظر سنجی از ۸۴ دانشجو از دانشکده برنامه ریزی و مدیریت در دانشگاه کاربردی البلقا، جمع آوری و سپس با استفاده از آمار توصیفی و رگرسیون سلسله مراتبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قابلیت استفاده و خدمات متقابل  از عوامل بسیار مهمی هستند که به طور مستقیم رضایت مصرف کنندگان را با توجه به آزمون مدل، تحت تاثیر قرار می دهند.

کلید واژه ها: کیفیت وب سایت، قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات، خدمات متقابل

۱٫مقدمه

اینترنت روش های انجام کسب و کار سازمان ها را تغییر داده است. امروزه وب سایت های تجاری ، کانال های ارتباطی جایگزینی هستند که انتظار می رود در آن مصرف کنندگان به تحقق نیازهای خود با سهولت و راحتی بپردازند. در نتیجه، ارائه کانال های ارتباطی با کیفیت بالا، رضایت مصرف کننده را افزایش خواهد داد و سبب افزایش مزیت رقابتی این سازمان ها نیز خواهد شد (Karatepe، Yavas و Babakus، ۲۰۰۵). سازمان ها به طور فزاینده ای دارای یک نگرانی رو به رشد در توجه به کیفیت وب سایت های خود می باشند. این نگرانی به دلیل عدم وجود تعامل انسانی ارائه شده ، از اهمیت بیشتری برخوردار می شود (Grigoroudis، و همکاران، ۲۰۰۸). کاربرد  فن آوری نمی تواند جایگزین جنبه های انسانی مهم که از طریق ارتباطات و تعاملات معمولی آشکار می شوند؛ مانند حسن نیت ، دوستی، مفید بودن، مراقبت، تعهد، انعطاف پذیری و نظافت؛ باشد (کاکس و دیل، ۱۹۹۹). بنابراین، فقدان این جنبه ها باید با یک روش مناسب که ارائه دهنده عملکرد بهتر است و یا عوامل وب بسیار عالی خاص را در بر می گیرد به منظور افزایش رضایت کاربر، جایگزین شوند (Zeithaml، ۲۰۰۲؛ Iwaarden، و همکاران، ۲۰۰۴). کیفیت وب سایت بخش بسیار مهمی از تصویر شرکت ها است که می تواند رفتار خرید را در یک روش مشابه طبق جنبه های تشکیلات و موسسات سنتی ، تحت تاثیر قرار دهد (Flavián 2006). این اهمیت همچنین می تواند با توجه به اختلاف های فرهنگی بر روی وب و با توجه به ابعاد کیفیت وب سایت متفاوت باشد. (Nantel و گلاسر، ۲۰۰۸؛ رابینز و Stylianou، ۲۰۰۳). اگر چه موضوع کیفیت وب سایت در حوزه تجارت الکترونیک B2C (کسب و کار به مصرف کننده) توسط محققان مورد توجه زیادی قرار گرفته است، اما در اردن چنین حالتی وجود ندارد.

مشکل مطالعه اخیر ریشه در اهمیت ارتباط بین سازمان ها و مصرف کنندگان آنها دارد. به طور خاص، این ارتباط ، در بخش ارتباط از راه دور به دلیل تقاضای روز افزون مصرف کنندگان از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. (به عنوان مثال شکایت ها، سوالات). اگر چه سازمان های ارتباط از راه دور اردن ( Zain, Orange, Umnia و  Express) اهمیت ارائه کانال های ارتباطی مختلف به مصرف کنندگان را متوجه شده اند، اما محققان اذعان می دارند که برقراری ارتباط از طریق وب در مقایسه با دیگر کانال های ارتباطی ، هنوز هم در اردن محدود است. (به عنوان مثال ارتباطات رو در رو با استفاده از گوشی های تلفن همراه)  در این راستا، مسئله این مطالعه بررسی اثر ابعاد کیفیت وب سایت (قابلیت استفاده، کیفیت اطلاعات و خدمات متقابل) متعلق به چهار سازمان بزرگ در صنعت ارتباطات رادیویی اردن بر رضایت مصرف کننده بر اساس دیدگاه های محققان، می باشد. این مطالعه درصدد دستیابی به اهداف زیر است:

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد