مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۶

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۲  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M608

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  هنوز کیفیت آموزش و گسترش آن مهم است؟ مدارک و شواهد در سرمایه انسانی و بهره وری در یونان

عنوان انگلیسی:

Do education quality and spillovers matter? Evidence on human capital and productivity in Greece

چکیده فارسی:

این مقاله توابع تولید را برای مناطق یونانی طی سالهای ۱۹۷۱-۲۰۱۱ ،با استفاده از داده های سرشماری به دست آمده  از سرمایه های آموزش انسانی، تخمین می زند. ما سری های سرمایه غنی انسانی را ایجاد می کنیم که در آن داده ها برای کارکنان، طبق سطح آموزشی و تحصیلات آنان تجزیه و تحلیل می شود. علاوه بر این ما اثرات احتمالی ناشی از کیفیت آموزش و گسترش[۱] آن را نیز محاسبه خواهیم کرد. شواهد ما نشان می دهند که سرمایه انسانی یک ارتباط مثبت قوی با بهره وری نیروی کار از طریق آموزش متوسطه و عالی دارد. در حالی که آموزش ابتدایی ارتباط منفی را منعکس می کند و چه بسا تحصیلات و آموزش سطح پایین و کمتر و حتی فرعی هیچ ارتباطی با بهره وری را نشان نمی دهند. به طور کلی یافته ها حاکی از آن است که سیاست گذاران باید بر کیفیت آموزش و همچنین گسترش آن بیشتر متمرکز شوند و تلاش های خود را به سمت و سوی یک سیستم کارآمد تر و پیشرفته با تاکید بر سطح آموزش عالی معطوف سازند تا به طور کلی بهره وری نیروی کار را بهبود بخشند و نابرابری های بهره وری فضایی را کاهش دهند.

واژگان کلیدی: بهره وری نیروی کار، رشد، سرمایه انسانی، داده های منطقه ای، داده های پانل

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد