مقاله انگلیسی ترجمه شده چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۸ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول:M61

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی  ترجمه شده چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه

عنوان انگلیسی:

Challenges of implementing the ethics through the use of information technologies in the university

چکیده فارسی:

درفضاهای دانشگاهی که ما در انجا زندگی می کنیم ، بر خلاف توسعه اجتماعی که گفته می شود با موارد اروپایی سازگارتر است، اصول مربوط به استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات (IT) از لحاظ متعددی متفاوت اند. پس ،اغلب ما فعالیتهایی را می یابیم که با مقررات اخلاقی و زیر ساختارهای قانونی تفاوت دارد، و در ان مسائل زیر مطرح هستند.

 • آیا نصب نرم افزاری بدون مجوز در رایانه مان اخلاقی است ، آیا هزینه های آن به طور خاص برای دانشجویان آن کار را توجیح می کند؟
 • آیا این به معنای عدم استفاده از رایانه برای اجتناب کردن از تعارض با مقررات اخلاقی است ،یا باید فقط در مورد نرم افزارهای دارای مجوز از رایانه استفاده کرد؟
 • از سویی دیگر،در صورتی که ما نرم افزار دارای مجوز را بخریم و کپی ان را هم به کسی ندهیم ، ولی بعدا متوجه شویم که در رایانه مان یک نرم افزار کپی شده نصب کرده ایم ، ما باید بر خلاف مقررات اخلاقی عمل کنیم؟

دانشجویانی که از IT استفاده می کنند با مسائل دیگری مواجه اند، که در این مقاله مورد  تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. بعضی از انها در ادامه ذکر خواهد شد.

 • مواردی که در ان دانشجویان و یا کارکنان دانشگاه در اروپا با رایانه هایشان سفر می کنند که نرم افزارهایی بدون مجوز در ان دارند، و با قانون مواجه می شوند.
 • موردی دیگر مساله ایی اخلاقی است که فعلا مربوط به استفاده از فیس بوک در فضاهای جهانی است، وقتی که ما می توانیم از تمامی محتوای خصوصی منتشر شده آگاهی یابیم ، که این بدون رضایت شخص درگیر انجام می شود!
 • ما همچنین می توانیم مواردی مربوط به ثبت و ضبط چند رسانه ایی ها را مطرح کنیم که در یوتیوب یا سایر سایت های با دسترسی آزاد یا خصوصی رد وبدل می گردند !

ما مورد کاوی را در دانشگاه SEE (SEEU,2010) در کشور مقدونیه انجام داده ایم، در انجا با دانشجویان و کارکنان دانشگاه درباره مسائلی راجع به مسائل اخلاقی مذاکره و بحث شده است.

کلمات کلیدی : فناوری اطلاعات ، دانشگاه ، مقررات اخلاقی ، نرم افزار ، مجوز

۱-مقدمه :

علم اخلاق علمی است که با اصول رفتار ارزشی در ارتباط است ، یعنی اعمال ما کدام ارزشی است و کدام ارزشی نیست ، کدام خوب است و کدام بد است.ولی در مورد علم اخلاق سوالات زیر را می توان مطرح کرد :

 • اصول اخلاق چیست؟
 • این اصول اخلاقی چه اندازه اند؟
 • آیا مقررات اخلاقی جامعی وجود دارد که بتوان ان را در مورد هر کسی اعمال نمود؟
 • سطح پذیرش اصول اخلاقی در کشورها و فرهنگ های مختلف چقدر است؟
 • آیا اصول اخلاق مشابهی در حوزه های متفاوتی از فعالیتهای انسانی اعمال می گردند؟

برای یافتن پاسخ این سولات وسوالات دیگر ما بر حوزه های فناوری اطلاعات متمرکز شده ایم و موردکاویی را در دانشکده علوم و فناوری دانشگاه SEE انجام داده ایم.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد