دانلود مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۹   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H223

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده :  پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و ایجاد اوراق بهادار و مدیریت تاثیرگذار

عنوان انگلیسی:

Earnings forecasting in a global stock selection model and efficient portfolio construction and management

چکیده فارسی:

مدل های انتخاب سهام غالبا داده های اساسی، تکانه، و انتظارات تحلیلگران را استفاده می کند. با استفاده از منابع داده های سهام جهانی در طول مدت سال های ۱۹۹۷-۲۰۱۱ مدل سازی ترکیبی را پشتیبانی کردیم. شواهدی را نیز به منظور حمایت کاربرد مدل های چند عاملی SunGard APT و Axioma برای ایجاد پرتفوی و کنترل ریسک یافتیم. سه سطح ارزیابی مدل های ایجاد پرتفوی و انتخاب سهام توسعه می یابند و برآورد می شوند. موجودی اوراق بهاداری را از ماه ژانویه ۱۹۹۷ تا دسامبر ۲۰۱۱ ایجاد کردیم. سه نتیجه گیری را گزارش کردیم: (۱) بازار جهانی بین ماه ژانویه ۱۹۹۷ و دسامبر ۲۰۱۱ اطلاعات پیش بینی تحلیلگران را پاداش داد؛ (۲) پیش بینی های تحلیلگران را می توان با داده های اساسی گزارش شده مانند سود، ارزش خالص دفتری، جریان نقدی و فروش، و همچنین با تکانه، برای همانند سازی اوراق بهادار دارای قیمت نادرست در مدل انتخاب سهام ترکیب کرد؛ و (۳) پرتفوی بازده موجودی اوراق بهادار ریسک کنترل شده چند عاملی به ما اجازه می دهد فرضیه تهی آزمون اصلاحات داده کاوی را رد کنیم. متغیر پیش بینی سود برحسب تاثیر خود بر انتخاب سهام بر مدل ترکیبی ما تسلط دارد.

کلید واژه ها: پیش بینی سود، I / B / E / S، بهینه سازی نمونه کارها، اطلاعات نسبت، مرز کارا، بازده فعال

 

  1. مقدمه

بازده مورد انتظار دارایی ها در فرایند انتخاب میانگین واریانس اوراق بهادار ورودی مهمی است. فرد می تواند با استفاده از داده های انتظارات سود، متغیرهای تکانه قیمت، و داده های مالی گزارش شده مدل های بازده مورد انتظار را برآورد کند. با استفاده از این داده ها در طول مدت ژانویه ۱۹۹۷ تا دسامبر ۲۰۱۱ مدل انتخاب سهام جهانی را در این بررسی ایجاد و ارزیابی می کنیم. اطلاعات انتظارات سود در پانزده سال گذشته و پس از آن در سهام جهانی پاداش داده شد، و انتظار داریم که این فرایند همچنان متغیر اولیه ایجاد سهام جهانی باشد. تکانه باوجود نوسانات اخیر عامل تکانه هنوز هم به لحاظ آماری با بازده ایمنی در ارتباط است و می تواند برای رتبه بندی سهام خرید با عوامل دیگر به کار رود. مدل ترکیبی اطلاعات انتظارات سود، ارزش و عوامل تکانه به منظور شناسایی قیمت گذاری نادرست بالقوه سهام برای سهام جهانی برآورد می شود. علاوه براین، تعدیل رگرسیون عوامل ضرایب اطلاعات مربوط به عوامل تعدیل برابر را افزایش می دهند. پیش بینی تحلیلگران و متغیرهای تکانه در مدل ترکیبی مبتنی بر رگرسیون بازده مورد انتظار برجسته است. موجودی اوراق بهادار را بین ماه ژانویه سال ۱۹۹۷ و دسامبر ۲۰۱۱ ایجاد می کنیم و بازده موجودی اوراق بهادار که با مجموعه ای از بازده های معیار سهام جهانی مقایسه می شود را شبیه سازی می کنیم.

 

در بخش ۲ با بررسی منابع درمورد مدل های انتخاب سهام شروع می کنیم. در بخش ۳، ارزیابی مدل ترکیبی انتخاب سهام را مورد بحث قرار می دهیم که اطلاعات پیش بینی سود را ترکیب می کند. در بخش ۴ مدل ریسک چند عاملی مبتنی بر APT را برای ایجاد اوراق بهادار موثر به کار می بریم. در بخش ۵، آزمون تصحیح داده کاوی را ارائه می دهیم و برآورد می کنیم. در بخش ۶، ارتباط « عامل اتحاد آلفا» را مورد بحث قرار می دهیم و ارتباط آن را بیان می کنیم. بخش ۷ خلاصه و نتایج ما را ارائه می دهد.

 

 

  1. مرور پیش نگاشته های مدل سازی بازده مورد انتظار و مدل های انتخاب سهام

روش های بسیار گوناگونی برای ارزیابی امنیت و ایجاد بازده مورد انتظار وجود دارد. فرد درصدد انتخاب منابع بازده مورد انتظار است که به لحاظ آماری با بازده سهام در ارتباط است. ضریب همبستگی بین استراتژی و بازده بعدی به عنوان ضریب اطلاعات IC بیان می شود (گرینولد و کان، ۱۹۹۹). ورودی بازده مورد انتظار به طورعادی از متغیرهایی تشکیل شده است که بر ناهنجاری هایی دلالت دارند که می توانند به منظور ایجاد اوراق بهاداری که بهتر از بازار عمل می کنند به عنوان ورودی هایی برای فرایند ایجاد اوراق بهادار به کار روند. روش های اولیه بررسی امنیت و انتخاب سهام شامل کاربرد روش های ارزیابی است که سود گزارش شده و سایر داده های مالی را به کار می برند. گراهام، داد، و کاتل (۱۹۳۴) توصیه کردند که سهام براساس نسبت قیمت به درآمد (P/E) خریداری می شود. آنها بیان کردند که اگر نسبت قیمت به درآمد سهام بیش از ۱٫۵ برابر P/E متعدد بازار باشد هیچ سهامی نباید خریداری شود. گراهام و داد معیار P/E را مطرح کردند و سپس ویلیامز (۱۹۳۸) که رساله ای را نوشت که بر تفکر هری مارکوویتز درباره ایجاد اوراق بهادار تاثیر گذاشت آن را مورد بحث قرار داد. این موضوع جالب توجه است که گراهام و داد مدل P/E پایین را در بحبوحه بحران عظیم مطرح کردند. باسو (۱۹۷۷) شواهدی را گزارش کرد که مدل P/E را حمایت می کند. فاما و فرنچ (۲۰۰۸) و لوی (۱۹۹۹) به طور خلاصه منابع اخیر ناهنجاری های مالی را بیان کردند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد