مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز

مشخصات محصول
قیمت:10000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M532

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده بررسی پیدایش مدیریت زنجیره ی تامین سبز: برگرفته از راهنمایی های شرکت های برزیلی

عنوان انگلیسی:

Understanding the genesis of green supply chain management: lessons from leading Brazilian companies

چکیده فارسی:

در این مقاله در مورد فرایند ساختار داخلی هدایت شرکت ها وقتی که تمرین مدیریت زنجیره ی تامین سبز (GSCM) را قبول کردند ، بحث خواهیم کرد. یک مطالعه موردی چندگانه به عنوان روش تحقیق بهمراه ۴ کمپانی بزرگ برزیلی که در بازار خود بهترین هستند، انتخاب شد. مقدمه ی محصولات سبز مرحله کلیدی برای شروع نگرانی ها در مورد محیط زیست در میان تهیه کنندگان و مشتریان می باشد. نتایج این بررسی اهمیت داشتن تیم های سبز را نشان می دهد، یک فضای اختصاصی برای کار، و/ یا شغل های سبزی که که از تصمیمات مدیریت محیط زیست در حین یک تجارت و بعد از آن حمایت می کنند.  نتایج این تحقیق دیدگاه جدیدی را در مورد رفتار شرکت هایی که تمرین GSCM را قبول کرده اند، می دهد. همچنین شواهد جدیدی را در مورد گسترش تئوری GSCM به وجود می آورد.

  1. ۱. مقدمه و تاریخچه مفهومی

در مورد موضوع مدیریت زنجیره ی تامین سبز (GSCM) در سالهای اخیر بحث های زیادی شده است (Zhu et al., 2013) و طبق نظر Sarkis (2012) به صورت زیادی توسط صنعت شناسایی و متحد شده است. بطور کلی، تمرکز این بحث ها برای مشخص کردن انگیزه ها، فشارها و موانع برای پذیرش تمرین های  GSCM می باشد;  برای تعیین یا پیشنهاد کردن معیار ها زمان انتخاب تهیه کننده ها به منظور تامین زنجیره با یک دیدگاه محیط زیستی ; به منظور بررسی تاثیرات پذیرش تمرینات GSCM بر روی سازماندهی عملکردها ; برای مشخص کردن اهمیت همکاری با تهیه کننده گان برای ساخت GSCM ; و برای توضیح دادن نقش مدیریت داخلی محیط زیست به عنوان یک پیش نیاز برای پشتیبانی از بحث GSCM بهمراه سازماندهی آن.

یکی از موضوع های مهم در مورد شناخت GSCM این است که چگونه شرکت ها این فرایند را داخلی کنند (چگونه فرایند راه اندازی شود) به این دلیل که بطور کلی، مطالعات تجربی نشان داده اند که سازماندهی پذیرش در تمرینات داخلی GSCM نسبت به تمرینات خارجی سختی و شدت بیشتری دارد. مکانیزم های حکومت که GSCM را حمایت می کند، به عنوان همکاری و نظارت/ ارزیابی تهیه کنندگان عمل می کند. اگرچه به عنوان تمرینهای داخلی در ضمینه ی GSCM پیشرو هستند، این یک امر مهمی برای فهمیدن اهمیت مکانیزم سازماندهی داخلی برای GSCM می باشد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد