مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده: آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۵  صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: H218

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده :  آیا سرمایه‏ گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می ‏دهند؟ یک تحلیل تجربی برای بازار اسپانیا

عنوان انگلیسی:

Do investors react to corporate governance news? Anempirical analysis for the Spanish market

چکیده فارسی:

کار به مباحث مرتبط با مقررات حاکمیت شرکتی و تأثیرات آن بر عملکرد و ارزش شرکت افزوده می ‏شود. این مقاله به صورت تجربی این مسئله‏ را مورد بررسی قرار می‏ دهد که آیا واکنش معنادار قیمت به اعلانهای حاکمیت شرکتی پیرو انتشار قانون بهترین رویکرد آلداما (۲۰۰۳) در اسپانیا وجود دارد. به ویژه، اعلانهای اخبار با توجه به اصول این قانون به منظور ایجاد تمایز میان ابعاد مختلف حاکمیت شرکتی و داشتن درکی بهتر از واکنش سرمایه‏ گذاران طبقه ‏بندی می ‏شوند. ابتدا، نتایج نشان دادند که سرمایه‏ گذاران نسبت به این نوع رویکردها واکنش نشان می‏ دهند، دوم، اینکه نشانه‏ ی واکنش آنها به لحاظ بحرانی به ماهیت و بسط پیشنهاد بستگی دارد و در نهایت شرکت‏ هایی که افشائیه‏ ی زیادی دارند از قیمت‏ ها یا بازده بالاتر بازار در دوره های زمانی میان مدت بهره نمی‏ برند.

مقدمه

ساختار حاکمیت شرکتی به حل مشکلات نمایندگی در داخل سازمان‏ها کمک می‏کند (هرمالیان و ویسباک، ۲۰۰۳). دیدگاه قدرت مدیریتی حاکمیت پیشنهاد می‏دهد که استدلالهای مشخصی در ارتباط با استخراج اجاره مدیریتی وجود دارد. در نتیجه، شرکت‏های لیست شده ارتقاء می یابند تا رویکردهای حاکمیتی مناسبی را برای کاهش ریسک‏های شرکتی دنبال کنند (وردر و همکاران، ۲۰۰۵). قوانین بهترین رویکرد (قوانین) برای ارتقای کیفیت حاکمیت مورد توجه واقع می شوند (شلیفر و ویشنی، ۱۹۹۷). مشروط به کارکردهای درست بازار سهام، حاکمیت باید بر مطابقت با قوانین نظارت داشته باشد و تخصیص سرمایه‏ را تنظیم کند (مکنیل و لی، ۲۰۰۶).

با این حال، انتخاب‏های حاکمیت به صورت درون‏زا تصمیم گیری می‏شوند و ارزش تصمیمات بیشینه‏سازی برای یک شرکت ممکن است برای دیگری ارائه نشود. بنابراین، رابطه‏ی بین انتخاب‏های حاکمیتی و ارزش سهامدار مبهم است و ممکن است شواهد تجربی‏ آمیخته‏ی نوشتجات قبلی را توضیح دهد (لارکر و همکاران، ۲۰۱۱). یک روش برای غلبه بر این مشکل علیت معکوس تحلیل واکنش کوتاه مدت بازار نسبت به مقررات تازه تصویب شده حاکمیت شرکتی می باشد (هرمالیان، ۲۰۱۰؛ لارکر و همکاران، ۲۰۱۱). از آنجا که تنها شرکت‏هایی که حاکمیت شرکتی در آنها مطابق با مقررات جدید نیست نیازی به ایجاد تغییرات نخواهد داشت، واکنش بازار سهام به این تغییرات یک برآورد مستقیم از تأثیر ارزش مرتبط با تغییرات شرکتی و با دست کشیدن از توضیحات جایگزین ارائه خواهد داد (کروگر، ۲۰۱۵).

این مقاله با تحلیل تأثیر مقررات جدید حاکمیت شرکتی بر ارزش (لارکر و همکاران، ۲۰۱۱؛ ببکاک و همکاران، ۲۰۱۳؛ آرمسترانگ و همکاران، ۲۰۱۴) و همچنین به تأثیرات اتخاذ قانون در ارزش مشترک (بلک و همکاران، ۲۰۰۶؛ گانکارو و همکاران، ۲۰۰۶؛ ببکاک و همکاران، ۲۰۰۹) مرتبط است. به ویژه، هدف این مطالعه تحلیل این مسئله است که آیا اخبار حاکمیت شرکتی، پیرو تصویب قانون حاکمیت شرکتی اسپانیا (قانون آلداما: از این به بعد ACGC)، به عنوان پیامی از حاکمیت شرکتی واقعاً مناسب در نظر گرفته می‏شود یا اینکه، در مقابل، آیا آنها واقعا ارزش مربوطه را مورد توجه قرار نمی‏دهند. کمک اصلی این مقاله به نوشتجات از تحلیل فردی و متناسب اعلان‏های حاکمیت شرکتی می آید. این مقاله با بهره‏بردن از قانون طبقه‏بندی پیشنهادات اسپانیا، و برخلاف مقالات قبلی درباره این موضوع، یک تحلیل تفکیکی برای تجزیه و تحلیل تأثیرات انواع مختلف اخبار حاکمیت شرکتی ارائه می دهد. این کار با یک پایگاه‏داده‏ی بصورت دستی جمع‏آوری شده‏ی منحصربفرد بر اساس اعلان‏های منفرد حاکمیت شرکتی شرکت‏های اسپانیا برای دوره‏ی وجودACGC  (۲۰۰۳-۲۰۰۵) انجام شده است. اسپانیا به عنوان یک مورد تحلیلی همچنین به افزایش فعالیت مالی، بسط امنیت بازار و افزایش مشارکت سرمایه‏گذار در آن سال‏ها علاقمند است.

نتایج ابتدا نشان دادند که سرمایه‏گذاران به اعلان‏های حاکمیت شرکتی واکنش نشان می دهند، دوم، نشانه و اهمیت واکنش آنها به طور بحرانی به ماهیت و بسط پیشنهادات بستگی دارد. بنابراین، تمایز بین انواع مختلف اعلان ها برای درک واکنش بازار حیاتی نشان داده می‏شود. بعلاوه، نشان داده شده است که شرکت‏هایی که اخبار بسیاری را درباره حاکمیت شرکتی افشاء می‏کنند از بازده یا قیمت‏های بالاتر بازار بهره‏ای نمی‏بردند.  ارتباط اجرای کوتاه مدت بین حاکمیت و ارزش مشترک هنگامی ناپدید می شود که دوره‏های بلندمدت مورد توجه قرار گیرند.

ساختار این مقاله به شکل زیر است. ابتدا، فرضیه‏ها استنتاج شده و مورد بحث قرار می‏گیرند. دوم، داده‏ها و روش‏شناسی مورداستفاده ارائه می‏گردند. سپس نتایج اعلام شده و در نهایت تعدادی هم نتیجه‏گیری خواهیم داشت.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد