مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

مشخصات محصول
قیمت:21000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M602

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده :  بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی

عنوان انگلیسی:

Investigating the effects of emotional intelligence on social-mentalfactors of human resource productivity

چکیده فارسی:

این مقاله سعی در بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد. جامعه آماری تحقیق شامل  کارکنان دو بانک ملت  واقع در استان تهران می شود.۲۴۸ نفر از این کارمندان به منظور تحلیل داده گزینش شدند. کارمندان بانک از زمره افرادی هستند که در طول مدت زمان نسبتا کمی، باید کار زیادی را انجام دهند و از این رو ، کارایی منبع انسانی در بین کارمندان بانک و مخصوصا بانک ملت  یکی از مهم ترین بانک های این کشور، بسیار ضروری است. جهت گردآوری داده از یک پرسشنامه استفاده شد. ابعاد هوش عاطفی از مدل بارون و عوامل اجتماعی ذهنی کارایی منابع انسانی از مقالات تاوری، سوخکیان و میرنژاد (۲۰۰۸) برگرفته شد. جهت تحلیل داده از SEM مبتنی بر واریانس استفاده می شود. نتایج در بازه اطمینان ۹۹ درصد نشان می دهد که هوش عاطفی اثر مثبتی بر عوامل اجتماعی ذهنی منابع انسانی دارد.

واژگان کلیدی: هوش عاطفی، عوامل اجتماعی ذهنی، کارایی منابع انسانی

مقدمه

امروزه،کسی در مورد اهمیت و تاثیر نیروی انسانی در سازمان ها شک ندارد. در حالی که سرمایه و دستگاه ها زمانی به عنوان منابع اصلی تولید یا کسب و کار خدماتی در نظر گرفته می شد، نیروی انسانی و عدمتا افرادی که ظرفیت عاطفی بالایی دارند، اکنون جایگزین آنها شده اند و منبع اصلی به حساب می آیند. از سوی دیگر، تنوعی از عوامل وجود دارد که برعملکرد سازمانی تاثیرگذار هستند. تشخیص و بررسی این عوامل در بهبود فعالیت های سازمانی و تحقق اهداف سازمانی کمک شایانی می کنند. عملکرد یکی از این عوامل است. امروزه، عملکرد به معنای مزیت رقابتی است. بر طبق آمار، وضعیت عملکرد در ایران چندان مناسب نیست و حتی روند رو به نزولی را پیدا کرده است. از این رو، نیروهای انسانی و عمکلرد وکارایی آنها از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. مقایسه ای نشان داد که عملکرد نیروی انسانی در ایران در  ۱۰ تا ۲۰ سال گذشته در حدود ۲۵ درصد کاهش داشته است. در طول این دوره، کشورهای دیگر عملکرد نیروی کاری خود را بهبود داده اند . به طور مثال، در هنگ کنگ عملکرد حدود ۴۰ درصد، در تایلند، ۳۷ درصد، در تایوان ۳۶ درصد، در کره جنوبی ۳۶ درصد، در سنگاپور ۲۷ درصد، در هند ۱۹ درصد و در پاکستان ۱۴ درصد افزایش داشته است ( آقاقل زاده، ۲۰۰۶). علاوه براین، بررسی های مرتبط با ساعت کاری موثر نشان داده است که کارمندان ایرانی شاغل در بخش های دولتی در روز ۲۲ دقیقه کار مفید دارند. علاوه بر این، تخمین ها نشان می دهد که کارمندان کشورهای توسعه یافته ۲۸ ساعت از ۴۴ ساعت کار هفتگی خود کار مفید دارند. مرکز تحقیقات مجلس ایران اعلام کرد که در بهترین حالت، در طول روز ۲ ساعت کار مفید وجود دارد که تخمین زده می شود در طول هفته به ۱۱ ساعت می رسد. آمارهای دیگری وجود دارد که نشان می دهد ساعت کار مفید در ایران بین ۶ تا ۷ ساعت است، در حالی که این میزان در ژاپن و کره به ترتیب ۴۶ تا ۶۰ ساعت و ۵۴ تا ۷۲ ساعت است. شایان ذکر است که این آمار بسیار خوش بینانه هستند، زیرا تخمین های واقعی تر نشان می دهد که ساعت کار مفید در ایران ۲۲ دقیقه در روز است.در هر حال و با هر میزان کار مفید، نباید از افرادی که در بخش های دولتی سخت کوشانه کار می کنند را نادیده گرفت. با این حال، از دید گسترده تر، عملکرد بخش دولتی رضایت بخش نیست ((www.eghtesadonline/farsi/content, 2012 ]تاوری و همکاران، ۲۰۰۸ [ .امروزه، نقش عملکرد در بهبود رفاه عمومی انکارناپذیر است. کلیه فعالیت های انسان از بهبود عملکرد بهره می برند. عملکرد، به عنوان یک متغیر عمومی در مدیریت، متشکل از عوامل موثر متعددی است ( ابطحی و کاظمی ۲۰۰۰). تنوع و گستردگی عوامل موثر بر عملکرد ممکن است باعث ابهام شود و روسای سازمان ها را متحیر کند. از دید کلان و از دیدگاه مدیریتی، عملکرد به معنای همکوشی کارایی و اثر بخشی است. منظور از اثر بخشی میزان بهره برداری بهینه از منابع و منظور از کارایی میزان تحقق اهداف است. از دیدگاه بسیاری از مدیران، مواجهه با این عوامل متعدد دلیل تلاش نکردن به منظور بهبود عملکرد است، از این رو بسیاری از آنها اقرار کرده اند که نمی توانند مشکل را برطرف کنند.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد