مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۷ صفحه فایل WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی) 

کد محصول:h121

عنوان فارسی:

مقاله  انگلیسی ترجمه شده رشته حسابداری: هزینه سرمایه و شفافیت درآمد

عنوان انگلیسی:

cost of capital and earnings transparency

چکیده فارسی:

ما شواهدی را ارائه می دهیم که شرکت های با درآمد شفاف تر از هزینه سرمایه کمتری بهره مند هستند. ما اندازه گیری شفافیت درآمد را مبنا قرار می دهیم به حدی که درآمد و تغییر در درآمد به صورت همزمان با بازده، متقابلاً فرق داشته باشد .ما یک ارتباط منفی مهم بین میزان شفافیت و مازاد متعاقب و مجموعه بازده متوسط و هزینه های مورد انتظار سرمایه را، حتی بعد از کنترل عوامل قبلاً استناد شده به هزینه سرمایه پیدا کرده ایم .

کلید واژه ها : هزینه سرمایه ، شفافیت درآمد

مقدمه

این مطالعه شواهدی ارائه می کند که شرکت هایی با درآمد شفاف تر، از هزینه درآمد کمتری برخوردار هستند. شرکت هایی که از درآمد شفاف بیشتری بهره مند هستند، شرکت هایی هستند  که درآمد شان ، تغییرات در ارزش اقتصادی شرکت را بهتر منعکس می کند. ما شفافیت را با گسترش اندازه گیری مبتنی بر نیروی توجیهی رابطه بازده- درآمد کاربردی می کنیم.برای مثال، تا حدی که درآمد و تغییر در درآمد، همزمان با بازده موجودی متقابلاً با هم فرق داشته باشد . ما فهمیدیم که شرکت های با درآمد های شفاف بیشتر (همانطور که در بازده مازاد و موجودی یعنی بازده متعاقب به آن اشاره شد ) هزینه سرمایه کمتری دارند . همینطور یافتیم که شرکت های با درآمد شفاف تر، هزینه های مورد انتظار سرمایه کمتری دارند. یافته های ما مبتنی بر آزمون هایی است که شامل کنترل رشد و سایر اصول شرکت می باشد که گفته می شود همراه با هزینه های سرمایه است.

هیئت استانداردهای حسابداری مالی (FASB) و هیئت استاندارد های حسابداری بین المللی (IASB) اشاره می کنند که هدف کلیه ی صورت های مالی ، بهبود تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران ، وام دهندگان ، و سایر ارائه دهندگان سرمایه می باشد ؛ تا حدی که صورت های مالی شرکت که شامل درآمد آن می شود، شفاف تر شود ، البته با توجه به ارزش سهام آن، که ممکن است پایین تر باشد و بنابراین از هزینه درآمد کمتری برخوردار خواهد بود. «آرتور لویت» رئیس سابق کمیسیون ارز و اوراق (SEC) این فرضیه را قبول دارد و می گوید : «استانداردهای حسابداری با کیفیت بالا، نقدینگی را بالا برده و هزینه های سرمایه ای را کاهش می دهد».  ما پیش بینی می کنیم که شفافیت درآمد به طور منفی با هزینه سرمایه مرتبط است . مبنای این پیش بینی، ارتباط مثبت خوب پایه گذاری شده بین عدم تقارن اطلاعات و هزینه درآمد و پیش بینی ماست ، که شفافیت درآمد به صورت منفی با عدم تقارن اطلاعات، همراه است . ما یک ارتباط منفی بین شفافیت درآمد و عدم تقارن اطلاعاتی را انتظار داریم، زیرا وقتی شفافیت درآمد ها پایین است بعضی از سرمایه گذاران در کسب اطلاعات خصوصی مشغول خواهند شد .

کسب اطلاعات درباره ارزش اقتصادی شرکت ها، ورای اینکه در درآمد منعکس شد-  که اطلاعاتی با هزینه کم درباره ارزش شرکت است- پر هزینه می باشد . وقتی این هزینه در بین سرمایه گذاران متفاوت است ، سرمایه گذاران متفاوت خواهند بود به حدی که آنها اطلاعاتی کسب می کنند که منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می شود. همینطور عدم تقارن اطلاعاتی در بین سرمایه گذاران می تواند در سراسر شرکت ها فرق داشته باشد به طوری که اگر هزینه های کسب حاشیه ای سرمایه گذاران( وقتی اطلاعات کمتری درباره ارزش شرکت فراتر از آن چیزی که منعکس شده است وجود داشته باشد ) بالا شد ،ان به صورت منفی با شفافیت مرتبط خواهد بود. با این حال، در نهایت این یک سؤال تجربی است که آیا شفافیت به صورت منفی با عدم تقارن اطلاعات مرتبط است ؟ تا وقتی که شفافیت درآمد به طور منفی با عدم تقارن اطلاعات مرتبط نیست ، ما بعید است که یک رابطه منفی مهم بین شفافیت درآمد و هزینه سرمایه پیدا کنیم . ما میزان شفافیت درآمد را بر قدرت توجیهی رابطه بازده درآمد مبنا قرار می دهیم ، زیرا این رابطه میزان را اندازه گیری می کند، به طوری که درآمد ، تغییرات در ارزش شرکت را مهار می کند. برداشت اینگونه است که هر چه قدرت توجیهی بالاتر باشد ، درآمد بیشتر ، تغییرات در ارزش شرکت را مهار می کنند.

گر چه سرمایه گذاران می توانند اطلاعات درباره تغییرات در ارزش شرکت را از درآمد یا از منابع دیگر بدست بیاورند ، ارزیابی ما ، این میزان را تا حدی منعکس می کند که درآمد و تغییر در درآمد و اطلاعات مرتبط با درآمد و تغییر در درآمد، بازده را بیان می کند. چون شفافیت درآمد و هزینه سرمایه می تواند در بین شرکت ها و در طول زمان متفاوت باشد ، ما میزان شفافیت درآمدمان را تنها بر اطلاعات کنونی، مبنا قرار می دهیم و ارزیابی را به صورت تغییرات مقطعی و موقتی طراحی می کنیم. ما تغییرات موقتی در ارزیابی هایمان را با سنجش سالانه رابطه بازده –درآمد ، می گذاریم زیرا منابع متعدد تغییرات موقتی در شفافیت درآمد وجود دارد که ما انتظار داریم منجر به تنوع اقتصادی معنی دار در هزینه سرمایه بشوند. یکی از منابع تغییرات در محاسبه استانداردهاست . ما تنوع مقطعی را با استفاده از صنعت و مشترکات صنعتی بی طرف در بین شرکت ها در رابطه بازده درآمد، طراحی می کنیم . جایی که مشترکات صنعت بی طرف، مشترکاتی هستند که ربطی به صنعت اولیه شرکت ندارند. برای بهره برداری از مشترکات صنعت، ما رابطه سالانه بازده – درآمد را به وسیله صنعت ارزیابی می کنیم. برای بهره برداری از مشترکات صنعت – بی طرف، رابطه سالانه بازده – درآمد را با استفاده از سبد چارک مبتنی بر باقیمانده ارزیابی صنعت، انجام می دهیم . این براورد مجموعه ها ، تفاوت های مقطعی در رابطه بازده – درآمد را که به صورت تکامل توسط براورد صنعت، مهار نشده بودند را، مهار می کند .این مجموعه ها، صنعتی – بی طرف هستند زیرا هر مجموعه دارای ترکیب همان صنعت است . میزان شفافیت درآمدها برای هر شرکت سال، مجموع قدرت توجیهی آن صنعت بازده – درآمد شرکت سال و روابط صنعت – بی طرف است . استفاده از استانداردهای حسابداری می تواند موجب تغییر در قدرت توجیهی رابطه بازده – درآمد شود که منعکس کننده تغییر در شفافیت درآمد و همینطور تغییر در اساس شرکت که گفته می شود مرتبط با هزینه سرمایه است ، می باشد .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد