مقاله انگلیسی ترجمه شده : اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی: ,

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۳۴   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h184

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :  اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه

عنوان انگلیسی:

The effect of cost goal specificity and new product development process on cost reduction performance

چکیده فارسی:

بسیاری از شرکت هایی که بر اساس توسعه محصولات جدید و نوآورانه رقابت می کنند، اتخاذ فرآیندهای «توسعه همزمان محصول جدید»[۱] (NPD) را آغاز کرده اند که در آنها مراحل طراحی محصول به شیوه ای غیر خطی و تکرار شونده رخ می دهد. در حالی که فرآیندهای NPD همزمان، در مقایسه با فرآیندهای سنتی ترتیبی، قابلیت انعطاف را افزایش می دهند و باعث کاهش «زمان ورود به بازار»[۲] می شوند، همزمانی[۳] “عدم قطعیت وظیفه” را افزایش می دهد چرا که قبل از اینکه همه ویژگی ها و مشخصات مهم محصول تشکیل شوند فرایند طراحی محصول آغاز می شود. چنین تغییراتی می تواند به هزینه “طراحی مجدد” و “دوباره کاری” منجر شود. تحقیقات قبلی، «هزینه یابی بر مبنای هدف»[۴] را پیشنهاد می کنند، که در آن تیم های طراحی محصول، اهداف هزینه ای خاصی را مقرر می کنند. “هزینه یابی بر مبنای هدف” یک روش موثر کنترل هزینه در NPD ترتیبی می باشد. با این حال، معلوم نیست که آیا “هزینه یابی مبتنی بر هدف” زمانی که با یک فرآیند NPD همزمان ترکیب می شود، (به دلیل افزایش عدم اطمینان کار)، عملکرد کاهش هزینه را بهبود خواهد بخشید. ما به طور تجربی توانایی گروه های طراحی محصول برای رسیدن به اهداف خاص و یا عمومی کاهش هزینه تحت شبیه سازی NPD ترتیبی و یا همزمان مورد بررسی قرار می دهیم. ما پیش بینی می کنیم و می یابیم که ماهیت فرآیند NPD، اثر اهداف خاص کاهش هزینه را بر روی عملکرد کاهش هزینه های واقعی، تعدیل می کند. در حالی که اهداف هزینه خاص، تحت یک فرایند NPD ترتیبی، باعث کاهش های بالاتر هزینه محصول نسبت به اهداف هزینه عمومی می شوند، اهداف خاص در با انگیزه ساختن گروه های طراحی برای کاهش هزینه محصول، تحت یک فرایند NPD همزمان، بهتر از اهداف کلی هستند. بنابراین، ما شرایط مرزی در مورد سودمندی “هزینه یابی بر مبنای هدف” را به عنوان یک روش کنترل هزینه نشان می دهیم

مقدمه

فرآیندهای توسعه محصول جدید (NPD) شامل چندین مرحله است که به طور معمول عبارتند از برنامه ریزی، طراحی مفهوم، طراحی و تست محصول ، و راه اندازی تولید (داویلا، ۲۰۰۰). این مراحل به طور سنتی بصورت ترتیبی و غیر قابل انعطاف انجام می شوند (. واله و وازکوئز-Bustelo، ۲۰۰۹ Kalyaraman و کریشنان، ۱۹۹۷). قبل از شروع فرایند طراحی واقعی، تصمیمات در مورد ویژگی ها و مشخصات محصول شناسایی و “منعقد می شوند” (Hertenstein و پلات، ۲۰۰۰). در مقابل، تحت NPD همزمان، مراحل طراحی به طور همزمان و در یک روش غیر خطی رخ می دهند.(میچل و Nault، ۲۰۰۷ لوچ و Terwiesch، ۱۹۹۸). مشخصات محصولات، ممکن است به طور غیر منتظره ای به دلیل تصمیمات بالادست در مورد ویژگی های محصول تغییر کنند که حتی اگر فعالیت طراحی محصول پایین دست قبلا آغاز شده باشد، نیز اتفاق می افتند.

بنابراین، “عدم قطعیت وظیفه” که توسط تعداد استثنائات و درجه ابتکار مورد نیاز برای تکمیل وظایف داخلی تعریف می شود (Perrow، ۱۹۷۰)، تحت NPD همزمان بالاتر از NPD ترتیبی سنتی می باشد (میچل و Nault، ۲۰۰۷).

مسئله مهم و نسبتا ناشناخته این است که چگونه شرکت ها، زمانی که عدم قطعیت وظیفه بالا می باشد، هزینه های NPD را کنترل می کنند.

تحقیقات قبلی نشان می دهد که هزینه یابی هدف یک ابزار موثر مدیریت هزینه می باشد که شرکت ها در طول فرآیند NPD استفاده می کنند (بوکر، دریک، و Heitger، ۲۰۰۷؛ کوپر، ۲۰۰۲؛ داویلا و Wouters، ۲۰۰۴؛ دکر و SMIDT، ۲۰۰۳؛ Everaert و Bruggeman، ۲۰۰۲). هزینه های هدف، اهداف هزینه ای خاص محاسبه شده با تفاضل “سود هدف” از ” قیمت فروش بازار محور محصول ” می باشند (AX، گریو، و نیلسون، ۲۰۰۸). تنظیم و کار بر روی هزینه های هدف می تواند صرفه جویی هزینه قابل توجهی را در فرایندهای NPD ترتیبی فراهم کند (کوپر، ۲۰۰۲؛ کوپر و Slagmulder، ۱۹۹۹ اندرسون و Sedatole، ۱۹۹۸).[۱]

از سوی دیگر، فرآیندهای همزمان، ذاتا نامطمئن تر از فرآیندهای سنتی ترتیبی هستند (میچل و Nault، ۲۰۰۷) و لذا، ما بررسی می کنیم که آیا تخصیص اهداف هزینه خاص (که حالت تحت هزینه یابی مبتنی بر هدف خواهند بود) نیز در کنترل هزینه ها تحت NPD همزمان موثر خواهند بود. (واله و وازکوئز-Bustelo، ۲۰۰۹ میچل و Nault، ۲۰۰۷). با توجه به استفاده گسترده عملی اخیر از فرآیندهای NPD همزمان، این مسئله مهم است.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد