مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

مشخصات محصول
قیمت:18000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۲  صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h149

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ترجمه شده  شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت های بزرگ

عنوان انگلیسی:

Environmental management accounting practices and Islamic corporate social responsibility compliance: evidence from ISO14001 companies

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله ،بررسی شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی، به ویژه فعالیت هایی که در سازمان های مالزی انجام می گیرد وهمچنین جاری ساختن اصول شریعت درانطباق بافعالیت های حسابداری زیست محیطی .یک پرسشنامه آنلاین برای جمع آوری داده ها به تمام سازمان های مالزی که دارای گواهی ثبت ۱۴۰۰۱ هستند و فدراسیون ساخت مالزیایی ها ارائه شد (FMM (.این نظر سنجی نشان داد که این سازمان ها تا حد زیادی ،شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی را اجرا می کنند.اجرای شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی ،ممکن است برای غلبه بر مشکلات حسابداری مدیریت سنتی که نمیتواند هزینه های پنهان محیط زیست را برآورد کند،مفید به فایده واقع شود

۱٫مقدمه

انسان به خداوند پاسخگو است وبه عنوان خلیفه بر روی زمین ،برای حفاظت از محیط زیست مورد اعتماد خداوند است .فرض اساسی برای کارهای روزانه و فعالیت های سازمانی این است که  پرهیزکاری و ارزش های مطابق با اسلام را در خود پرورش دهیم.دانشمندان مسلمان و غیر مسلمان افکار خود را در مورد حسابداری و چشم اندازهای محیط زیست اسلامی اشاعه داده اند.به گفته احمد۲۰۱۲ ،حسابداری از دیدگاه اسلام زمینه ایست که اخیرا جذابیت هایی دارد که دانشمندان مسلمان را برای اندیشیدن به خود جلب می کند. جانسون۲۰۱۲ به تازگی پیشنهاد داد که اکثریت دانشمندان مسلمان به نفع برخی از قانون های سنتی اسلامی، برای رسیدگی به مسائل زیست محیطی جاری مساعدت کردند.بنابراین،زیر نظر این فرضیه هدف این مقاله ،روشن کردن نوری در شیوه های حسابداری مدیریت محیط زیست و ترکیب آن با اصول شریعت می باشد.مسائل مربوط به محیط زیست به عنوان یک نتیجه  از فعالیت های انسانی ،شامل جنگل زدایی،آلودگی و نشر کربن و تولید گازهای گلخانه ای ناشی از تغییرات آب و هوایی می باشد.تغییرات آب وهوایی به عنوان یک عامل تاثیرگذار در زندگی بر روی زمین،نگرانی قابل توجهی محسوب می شود.منابع اصلی مسائل زیست محیطی را میتوان به سازمانهای کسب و کار مرتبط ساخت،به عنوان مثال آنها در معرض فشار احزاب مختلف در داخل و خارج کشور هستند که اقدام به تولید محصولات سازگار با محیط زیست کرده اند.(۲۰۱۰ الطیب،زایلانی،جایارامان).سازمان های کسب و کار با فشارهای مختلفی از طرف زمینه های قانونی زیست محیطی،انتظارات زیست محیطی از جامعه و شورای مجلس روبرو هستند.فشارهایی که این سازمانها با آن روبرو هستند،مدیریت عالی را مجبور به پیاده سازی شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی می کند.شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی به منظور غلبه برمحدودیت مدیریت حسابداری رسمی که نمیتواند اطلاعات کافی مربوط به مدیریت زیست محیطی را فراهم کند ،به اجرا در آمد.(رانگاتان و دیتز ۱۹۹۶،سلیمان و مختار۲۰۱۰،سامی ۲۰۱۰).

رانگاتان و دیتز (۱۹۹۶)اشاره کردند که هزینه های پنهان برای فعالیت های مربوط به محیط زیست را نمیتوان با مدیریت حسابداری متعارف نشان داد.افشای هزینه های پنهان زیست محیطی که شامل هزینه نیروی کار برای حفظ و نگهداری تجهیزات مربوط به محیط زیست است و معمولا به عنوان هزینه های زیست محیطی درنظر گرفته نمی شود، سازمانها را با تصمیم گیری بهتری توسعه می دهد(فریرا۲۰۱۰گیبسون و مارتین۲۰۰۴)و همچنین باعث بهبود عملکرد سازمانی در ابتدای کار میشود.نخست،هدف از این مقاله بررسی شیوه های حسابداری مدیریت زیست محیطی ،خصوصا فعالیت های حسابداری مدیریت زیست محیطی که در گواهی شرکت های مالزی ISO 14001می باشد.بعلاوه ،این مقاله انطباق بین فعالیت های مدیریت زیست محیطی را با اصول شریعت بیشتر روشن خواهد کرد.برای این ارزیابی ،مسئولیت اجتماعی شرکت اسلامی (I-CSR) تمرین توصیه شده(ISORP 2014)به آن اشاره شده است. یادآور این صفحه به شرح زیر است.بخش ۲ بررسی ادبیات وبخش ۳ شرح و تفصیل در روش تحقیق را برای این مطالعه فراهم می کند.بخش نهایی نظرات پایانی را برجسته می کند.

 

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد