مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

مشخصات محصول
قیمت:12000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی: ۷

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۰  صفحه  WORD

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی )

کد محصول: M544

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟

عنوان انگلیسی:

Managerial and Technological Innovations: Any Relationship?

چکیده فارسی:

نقش حیاتی نوآوری به عنوان عامل اصلی در ایجاد ارزش در نظر گرفته شده است و کارایی کسب و کار را بالا می برد. با این حال تجزیه و تحلیل نوآوری برای نوآوری تکنولوژیکی مدت زیادی است که محدود شده است و مطالعات کمی به شکل های دیگر نوآوری شامل نوآوری مدیریتی اختصاص داده شده است.

هدف این تحقیق بررسی وجود یک ارتباط میان نوآوری مدیریتی و نوآوری تکنولوژیکی براساس سازمان ملی تحقیق و توسعه و نوآوری مراکش است.

نتایج این مقاله اظهار می دارد که یک شرکت که بیشتر نوآوری های تکنولوژیکی انجام می دهد، بیشتر در معرض اتخاذ نوآوری های مدیریتی است. این بدان معناست که هر دو نوع نوآوری نسبتاً مرتبط خواهند بود و در یک سلسله مراتب هرمی نیستند.

۱)مقدمه

با اذعان به اینکه نوآوری یک ضرورت کلیدی برای عملکرد شرکت باقی گذاشته است، تصمیم گیرندگان دولتی و خصوصی افزایش منابع مالی و انسانی را برای بیش از یک دهه به منظور ارتقا دانش اقتصادی و نوآوری بسیج کردند. با این وجود تجزیه و تحلیل نوآوری برای تکنولوژی، به خصوص محصولات و فرایندها مدت زیادی است که محدود شده است (فونتان، ۲۰۰۴). در واقع بیرکینشاو و مول نشان دادند که بیش از ۱۲۷۰۰ مقاله در مجله های علمی نوآوری تکنولوژیکی در مقابل فقط ۱۱۴ مقاله نوآوری مدیریتی منتشر شده است.  هنوز به خاطر سرعت توسعه علم و فن آوری، برخی نویسندگان، توانایی نوآوری تکنولوژیکی برای ایجاد و حفظ مزیت رقابتی را مورد پرسش قرار داده اند (همل، ۲۰۰۶؛ دومانپور، ۲۰۰۹؛ بیرکینشاو، همل و مول؛ ۲۰۰۸) . دیگران به این نتیجه رسیدند که فقط نوآوری مدیریتی توانایی ایجاد فواید بلند مدت را دارد (همل، ۲۰۰۷). در حالی که تعداد کمی از مطالعات دانشگاهی بر نوآوری مدیریتی متمرکز شده اند، مقالات بررسی رابطه میان نوآوری بعدی و فن آوری، غیرمعمول است (آیربی- مکیت؛ ۲۰۰۳).

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد