مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

مشخصات محصول
قیمت:11000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱ صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M417

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده رفتار جامعه مسلمان در هدایت بانک اسلامی : نقش تعدیل کننده دانش و قیمت گذاری

عنوان انگلیسی:

Moslem Community Behavior in The Conduct of Islamic Bank: The Moderation Role of Knowledge and Pricing

چکیده فارسی:

هدف این مطالعه در  تعیین عواملی است  که رفتار جامعه مسلمان را در کاربرد خدمات بانکداری اسلامی در Surakarta تحت تاثیر قرار میدهند . جمع آوری داده ها از طریق توزیع پرسشنامه انجام میشود . در مجموع ، ۲۲۰ پرسشنامه توزیع شد و ۱۹۸ پرسشنامه برگردادنده  شد (نسبت  بازگشت ۹۰٪). تجزیه و تحلیل ها با استفاده از روش سلسله مراتب رگرسیون انجام شد. نتایج استنباطی تجزیه و تحلیل نشان داد که «نگرش» اثر  قابل توجهی دارد  . «نفوذ اجتماعی» در مراحل اولیه بررسی بسیار مهم است، اما در مرحله بعد همانند  «قیمت گذاری» و «دانش» از بین میرود . هر دو متغیرها به عنوان اعتدال در نظر گرفته می شوند که نمی توانند رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی را با هدف کاربرد  بانک های اسلامی بیان کنند . متغیر دانش یک متغیر قابل توجهی در تحت تاثیر قرار دادن استفاده از بانک های اسلامی، به  منظور جایگزین نفوذ اجتماعی به عنوان متغیر مستقل می باشد.

مقدمه

در سال های اخیر، بانکداری اسلامی اندونزی نام “سریعترین صنعت در حال رشد” را به خود اختصاص داده است . مجموع دارایی های بانک های اسلامی قادر بوده که رشد متوسط ۳۶٫۲٪ درصدی را بطور سالانه  در ۵ سال گذشته دارا باشد که  ، رشدی بالاتر از صنعت مالی اسلامی جهانی است که  در محدوده ۱۵-۲۰٪ است . متاسفانه، بخشی از بانکداری اسلامی به کل دارایی بالغ بر  Rp.104 تریلیون را که تنها ۳٫۳۹ درصد از کل دارایی های بانکی ملی است  به دست آورد. این بدان معنا است که مشارکت عمومی در توسعه بانکداری اسلامی هنوز هم بسیار اندک است. این بسیار نگران کننده است، با توجه به این که نزدیک به ۹۰٪ از جمعیت اندونزی متشکل از ۲۳۷٫۶ میلیون نفرند که  در حال حاضر مسلمان هستند. چرا که اکثریت مردم مسلمان اندونزی علاقه کمتری به استفاده از خدمات بانکداری اسلامی دارند ؟ این مطالعه بدنبال یافتن  پاسخی برای این سوال است . مشارکت جامعه در استفاده از خدمات بانکی شریعت شامل نگرش ها، فرآیند تصمیم گیری و رفتاراست . تحقیقات زیادی  بر نگرش و رفتارصورت گرفته  که دسترسی به بانکداری شریعت را ممکن ساخته است . تحقیقی که توسط ۳۰۰ دانشجوی کارشناسی ارشد در سه دانشگاه در در valley KLANG، یعنی دانشگاه اسلامی بین المللی مالزی ، دانشگاه Teknologi MARA و دانشگاه پوترای مالزی صورت گرفته ، نشان داد که نگرش و تاثیر اجتماعی یک ساختار معتبر در توضیح پذیرش فردی محصولات مالی اسلامی است. در اوائل ، این مطالعه نشان داد  مشتریانی که  بانک های اسلامی را انتخاب میکنند نه تنها تحت تاثیر مذهب بلکه تحت تاثیر قیمت گذاری محصولات بانکداری اسلامی قرار نمی گیرند . این نتایج توسط تحقیقات حمایت شده است .با  استفاده از روش های کمی،و  بررسی  ۱۴۱ مشتری بانک در LABUAN، مالزی مشخص شد که  اصول شریعت، پرداخت کمتر در هر ماه ، درستکاری، و عمل بدون بهره یکی از معیارهای بسیار مهم با توجه به تصمیم انتخاب خدمات مالی صاحبان اسلامی است . بیش از ده سال قبل ، نیز شواهدی وجود دارد که بر اساس آن یکی از محصولات بانکداری اسلامی albay ‘bithaman ajil (خرید محصولات از طریق اقساط بانک) با تسلط بر بانکداری در مالزی است . مطالعه دوم امین، که توسط  عبدالرحیم عبدالرحمان، استفان جونیور Sondoh Laison، و آنگ مجدلیه Chooi هاوا انجام شد ، بررسی عوامل تعیین کننده هدف مشتری بمنظور استفاده از خدمات مالی اسلامی شخصی است . این بررسی شامل ۱۵۰ مشتری بود  که از دو بانک اسلامی در مالزی، یعنی بانک اسلام مالزی برهاد و بانک Muamalat مالزی برهاد برگزیده شد ، که هدفشان بررسی  اثرات نگرش، نفوذ اجتماعی، اوراق قرضه دین، حمایت دولت، و قیمت گذاری ، در هدف استفاده از خدمات امور مالی شخصی اسلامی بود . مدل پژوهش از یک مدل توسعه یافته توسط آجزن و Fishbein مشتق شده که  به عنوان TRA (تئوری عمل منطقی) شناخته شده است. در این مدل سه متغیر، تعهد مذهبی، حمایت دولت، و قیمت گذاری به عنوان یک متغیر تعدیل قرار گرفته شده  ، تا رابطه بین نگرش ها و تأثیرات اجتماعی بر هدف مشتری را بمنظور استفاده از خدمات مالی اسلامی بیان کند .

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد