مقاله انگلیسی ترجمه شده :بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

مشخصات محصول
قیمت:18500تومان
دسته بندی: ,,

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه  WORD

دانلود رایگان مقاله انگلیسی 

کد محصول: h147

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده :بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود بازرسی و بازخورد

عنوان انگلیسی:

Improving quality of care through improved audit and feedback

چکیده فارسی:

سابقه و هدف:وزارت امور سربازان بازنشسته (VA) باعث شده است که صنعت در اندازه گیری عملکرد مراکز به عنوان یک عنصر مهم در بهبود کیفیت مراقبت درمانی قرار گرفته و سرمایه گذاری منابع قابل توجهی برای توسعه و حفظ اقدامات موثر معتبر و با ارزش صورت گیرد. برنامه پذیرش مقالات خارجی (EPRP) از VA، منابع اطلاعات رسمی برای عملکرد نظارتی تأسیسات می باشد که برای اولویت بندی مناطق کیفیتی که نیازمند بیشترین توجه می باشند، مورد استفاده قرار گرفته است. اقدام عملکرد مراکز ، به طور قابل توجهی مراقبت و سرپرستی سخت و پیش گیری کننده را همانند کیفیت کلی، بهبود بخشیده است؛ با این حال، هنوز هم تنوع بسیاری در سطوح عملکردی در تمامی اقدامات و مراکز وجود دارد.

بازرسی و بازخورد (A&F)، بخش مهمی از اقدامات عملکردی موثر، می تواند به کاهش این تنوع کمک کند و عملکرد کلی را بهبود دهد. تحقیقات قبلی نشان می دهد که مراکز پزشکی VA (VAMCS) با امتیازات عملکردی بالای EPRP، به استفاده ی داده های EPRP، به عنوان یک منبع بازخورد تمایل دارند. با این حال، شیوه ای که در داده های EPRP، به عنوان یک منبع بازخورد توسط ارائه دهندگان فردی همانند مدیران خطوط خدماتی، تسهیلاتی و شبکه ای استفاده می شوند، به خوبی درک نشده اند. بنابراین درک عمیقی از مدل ها و استراتژی های ذهنی، و ویژگی های فرآیند بازخورد خاص، اتخاذ شده به وسیله مراکز با عملکرد بالا، ضروری و مورد نیاز می باشد این پژوهش مقایسه می کند که چگونه، مدیران عملکرد پایین، متوسط و بالای VAMCS، از داده های عملکرد بالینی از EPRP، به عنوان یک ابزار برای حفظ و بهبود کیفیت مراقبت و درمان استفاده می کنند.

روش ها:ما یک تجزیه و تحلیل نظری مبنی بر کیفیت تا ۶۴ مصاحبه با استفاده از روشی جدید از نمونه گیری مراقبت های اولیه، مراکز و مدیریت شبکه خدمات یکپارچه جانبازان (VISN) در مراکز با عملکرد بالا، متوسط و کم، انجام داده ایم. ما با توجه خاص به سرموقع بودن، مفرد بودن و تنبیهی بودن تحویل بازخورد، مصاحبه را برای شواهدی از تفاوت های بین مراکز در برداشت از عملکرد سودمندی داده ها و استراتژی هایی برای انتشار اطلاعات عملکردی ارزیابی عملکرد، تجزیه و تحلیل خواهیم نمود.

بحث و بررسی:بسیاری از تحقیقات، به منظور بهبود ارائه دهنده و عملکرد مراکز، به بررسی عدم درک دقیق از عناصر بازخورد موثر می پردازند. این تحقیق، عناصری را که به طور معمول در مراکز با عملکرد بالا استفاده می شده است را برجسته سازی کرده و ویژگی های اضافی استراتژی های بازخوردی موفق خود را که قبلا شناسایی نشده اند، شناسایی می کند. با توجه به این اطلاعات، شیوه هایی می توانند مداخلات موثرتر A&Fرا به منظور بهبود کیفیت مراقبت و درمان، بهبود دهند. حوزه موسسه پزشکی (IOM)، به شدت طرفدار استفاده از اقدامات عملکردی به عنوان گامی مهم برای بهبود کیفیت درمان می باشد]۳-۱[.

سیستم اقدامات بالینی مانند ابزارهای با کیفیت شرکت RAND ]4 [و برنامه پذیرش مقالات خارجی (EPRP) وزارت امور سربازان بازنشسته (VA)، که شیوع بالا، شرایط بالینی با تأثیر زیاد و فرآیندهای پیشگیرانه ای مانند دیابت، فشارخون بالا، غربالگری سرطان و مشاوره ترک اعتیاد را نظارت می کنند،] ۵[، به پیشرفت های قابل توجهی در کیفیت درمان رسیده اند ]۷و۶[. با وجود این پیشرفت ها، تحقیقات نشان می دهد، اختلاف قابل توجهی در تمامی اقدامات بالینی با کیفیت در طول زمان در هر دو سطح متوسط عملکردی در هر یک چهارم و در درجه بهبودی در طول کوارترهای متعدد، وجود دارد ]۸[.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد