مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معضل تغییر فنآوری در مدل کسب و کار

مشخصات محصول
قیمت:15000تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۴

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۲۶  صفحه word

(دانلود رایگان مقاله انگلیسی)

کد محصول:M463

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ترجمه شده معضل تغییر فنآوری در مدل کسب و کار

عنوان انگلیسی:

The business model dilemma of technology shifts

چکیده فارسی:

تغییر فناوری برای بسیاری از شرکتهای تولیدی مهلک می باشد. تحقیقات گذشته نشان می دهد که این تغییرات صرفا یک مشکل نوآوری تکنولوژیکی نیست، بلکه مربوط به حالت سکون مدل های کسب و کار و نوآوری در مدل کسب و کار است. این مقاله به بررسی سبک پویای فصل مشترک تکنولوژی و مدل کسب و کار می پردازد. Anchored در یک مطالعه موردی در زمینه صنعت خودرو، نشان می دهد که چگونه یک تغییر بالقوه تکنولوژی یک معضل مدل کسب و کار برای شرکت های پیشرو در فن آوری های موجود را ایجاد می کند . این مقاله نشان می دهد که چرا تسلط بر تغییرات تکنولوژی اینقدر دشوار است و با کمک به تئوری پیشنهاد می کند مدیریت تغییرات تکنولوژی نیازی به تکنولوژی یا نوآوری خدمات به منظور ایجاد یک مدل کسب و کار ماندنی ندارد، اما در عوض  نیاز به ترکیبی از هر دو آنها دارد. علاوه بر این، این مقاله یک چشم انداز مدل کسب و کار را برای نشان دادن قدرت توضیح تجزیه و تحلیل چالش های تغییرات تکنولوژی که با شرکت های کنونی مواجه هستند را اعمال می کند.

کلمات کلیدی:  مدل های کسب وکار – تغییر فناوری – مسیر سیستم الکتریکی (ERS)  -خدمت گرائی – معضل مدل کسب و کار – تولید کنندگان کامیون – استراتژی

۱٫مقدمه

تغییر در فن آوری را می توان از جمله مهلک ترین  تهدیدات در هر کسب و کار موفقی دانست. گزارش های زیادی وجود دارند حاکی از شرکت هایی که در آنها فن آوری زمانی مزیت رقابتی برای آنها بوده ولی در نهایت منجر به نقطه ضعف اصلی شان شده است.

سابقاٌ توضیحاتی وجود دارد مبنی بر دلایل چنین شکست هایی. اگرچه بعضی از شرکت ها بر تخریب خلاقانه بادهای Schumpeterian غلبه کرده اند، اما به نظر می رسد شناسایی علل شکست و استراتژی های موفقیت پیش از وقوع برای یک شرکت معتبر در مواجه با تغییر فن آوری عمیقا دشوار است. اما از نقطه نظر مدیریتی هنوز این سوال اصلی بی جواب باقی مانده است که چرا مدیریت این تغییرات در فن آوری تا این اندازه دشوار است؟

تحقیق نوینی که در این خصوص انجام گرفته است به ارائه دو استراتژی می پردازد: سرمایه گذاری در قسمت تحقیق و توسعه به منظور تغییر یکباره قابلیت اصلی فن آوری شرکت و یا تغییر پیشنهاد ارزشی شرکت برای جا دادن محصول در فروش های کاربردی و سیستم های خدمات محصول. استراتژی اول مستلزم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه برای کسب سود رقابتی از طریق یک موقعیت فن آوری قویتر اما با یک فن آوری متفاوت که ایجاد ارزش می کند است. استراتژی دوم مستلزم ادغام رو به جلو و گسترش پیشنهاد ارزشی برای دربرگرفتن دامنه گسترده تر از یک فن آوری اصلی خاص است، از اینرو،  برای یک شرکت در مواجه با تغییر فن آوری،  هر دو این استراتژی ها ازنقطه نظر عدم اطمینان درونی دچار نقص هستند. استراتژی نوآوری در فن آوری باعث تقویت موفقیت در تکنولوژی می شود، اما به دلیل تقاضا های جدید و تازه از سوی مشتریان ایجاد یک پیشنهاد ارزشی منسوخ را به خطر می اندازد.

استراتژی “Servitization”(خدمت گرایی) سبب ارتقاء توانایی شرکت برای هماهنگ کردن موضوع قیمت با تقاضای مشتریان می شود، اما این خطر را ایجاد می کند که شرکت ممکن است مرز رقابتی در فن آوری را از دست دهد.

این مقاله به بررسی معضلات مدل کسب و کار در شرکت های تولیدی موفقی که با مسئله تغییر فن آوری مواجه هستند می پردازد. برخی از مطالعات تجربی نشان داده اند که جایگزین کردن فن آوری موجود با فن آوری دیگر کار بسیار سختی است و این درک که چالش اصلی این پروسه “مشکل مدل کسب و کار” است و نه مشکل فن آوری، رو به افزایش است. همانطور که در تحقیق موردی یک تغییر بالقوه فن آوری در صنعت خودرو نشان داده شده است،‌ این مقاله از این خط استدلال یک قدم فراتر می رود. با در نظر گرفتن این نمونه به عنوان یک نمونه توضیحی، این مقاله به بررسی دینامیک تقابل بین مدلهای کسب و کار و فن آوری می پردازد. این نشان می دهد که چرا مهارت یافتن در تغییرات فن آوری این اندازه دشوار است و بیان می دارد که نو  آوری ناپیوسته در خصوص نو آوری در فن آوری یا نوآوری در خدمات به منظور کسب یک مدل کسب و کار با دوام نیست بلکه در عوض ترکیبی از این دو است.  چالش اصلی برای یک شرکت در مواجه با تغییر در فن آوری غلبه یافتن بر تغییر فن آوری   همزمان با ایجاد یک مدل کسب و کار  هماهنگ با بافت رقابتی ناشناخته پس از تغییر است. ساختار این مقاله به شرح زیر است. بخش بعدی اصول تئوری مقاله در آثار نوشته شده در خصوص تغییرات فن آوری، خدماتگرایی و مدلهای کسب و کار را خلاصه می کند. سپس به توصیف رویکرد روش شناختی اتخاذ شده و چگونگی جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازیم. بخش های بعدی به تجزیه و تحلیل دو تولید کننده برتر کامیون که با تغییر احتمالی فن آوری به سیستم (ERS) جاده الکترونیک (فن آوری ایی که جریان فن آوری جاری موتور سوخت داخلی را منسوخ می کند) مواجه هستند می پردازد. این مقاله به بررسی معضل مدل کسب و کار تولیدکنندگان کامیون امروز می پردازد و تجزیه و تحلیل مدل کسبو کار را به عنوان روش مفیدی برای کشف بیشتر دینامیک های تغییرات فن آوری معرفی می کند. در نهایت، راههایی برای تحقیق و عمل پیشنهاد می شود.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد