مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده : مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

مشخصات محصول
قیمت:19500تومان
دسته بندی:

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۴۱   صفحه word

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

کد محصول: h205

عنوان فارسی:

مقاله لاتین حسابداری ترجمه شده :  مشارکت، حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید

عنوان انگلیسی:

Participation, accounting and learning how to implement a new vision

چکیده فارسی:

برای تحقق چشم انداز جدید مدیریت ارشد، مشارکت مدیران و کارگران پایین تر اغلب از اهمیت زیادی برخوردار می باشد: مدیران و کارگران پایین تر بایستی به توسعه دانش و یاد گیری این که چگونه یک چشم انداز جدید را پیاده سازی کنند بپردازند. با این حال، تاثیرات مثبت مورد انتظار مشارکت اغلب غیر واقعی هستند و ادبیات دانشگاهی در مورد این که کدام نوع از مشارکت موثر می باشد روشن نیست. ادبیات حسابداری هنجاری ابزارهایی را برای مطابقت با چشم انداز مدیریت ارشد و حسابداری اطلاعات فراهم می کند. این مقاله به بررسی اینکه چگونه اطلاعات حسابداری می تواند به عنوان ابزاری برای تسهیل مشارکت استفاده شود که در توسعه دانش و در کمک به مدیران و کارگران پایین تر برای یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید مدیریت ارشد موثر می باشند می پردازد. بر اساس یک مطالعه مداخله جویانه، این مقاله سه نوع خاص از مشارکت را پیشنهاد می کند: مشارکت رسمی، مشارکت سلسله مراتبی رسمی و مشارکت از طریق “جامعه سازمانی”. تفاوت بین این نوع از مشارکت به روابط بین اعضای این سازمان، طیفی از افراد درگیر و (حسابداری و دقیق) و تبادل اطلاعات مربوط می شود. تفاوت های بین انواع پیشنهادی مشارکت در تبادل اطلاعات موجود می باشدکه این برای توسعه دانش اعضای سازمان و برای یادگیری اینکه آنها چگونه می توانند به تحقق چشم انداز جدید کمک کنند پیامدهایی به همراه دارد.

کلید واژه ها: اجرای یک چشم انداز جدید، حسابداری و اطلاعات دقیق، مشارکت در یادگیری سازمانی، روابط نهفته و عادی، تحقیقات مداخله جویانه

  1. مقدمه

مدیران ارشد که می خواهند یک چشم انداز جدید را پیاده سازند نه تنها به تغییر دیدگاه اعضای سازمان که به اهداف، مقاصد و عملکرد آنها مربوط می شود نیاز دارند، بلکه هم چنین آنها نیاز دارند اطمینان حاصل کنند که مدیران و کارگران پایین تر می دانندکه چگونه به تحقق این دیدگاه کمک نمایند. اگر دانش در مورد چگونگی تحقق چشم انداز جدید هنوز در دسترس نباشد، مدیران ارشد، مدیران پایین تر و کارگران مجبور به همکاری در توسعه این دانش خواهند شد. به عبارت دیگر، مدیریت ارشد به مشارکت مدیران و کارگران پایین تر در یادگیری سازمانی در مورد چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید وابسته می باشد. با این حال، میزان شکست برای چنین تغییراتی بالا است (راس[۱]، ۲۰۰۸؛ ص ۲۰۸؛.  ارمناکیس[۲] و همکاران، ۱۹۹۳؛ بای[۳]، ۲۰۰۵، ۲۰۰۷).

برنامه های مشارکت بر مبنای این انتظار می باشند که آنها تاثیرات مثبت قابل توجهی بر نتایج خواهند داشت. انواع مشارکت بسیاری وجود دارد (نگاه کنید به، برای مثال، طبقه بندی موثر توسط داچلر و ویلپرت[۴]، ۱۹۷۸). هم چنین یک ادبیات تجربی گسترده وجود دارد که تاثیرات انواع مختلف مشارکت بر نتایج مختلف سازمانی را، از جمله از کار گریزی، هزینه های اجرا، قصد ترک، گردش مالی، کیفیت زندگی کاری، درک انصاف، انگیزه، وضوح تصمیم گیری و رفاه فردی  کارکنان مورد بررسی قرار می دهد. متاسفانه، این تحقیقات نشان داده است که انتظاراتی که به تاثیرات مثبت مشارکت مربوط می شود اغلب غیر واقعی هستند (برای مثال، بررسی ادبیات توسط داچلر و ویلپر، ۱۹۷۸؛ لاک و سویگر[۵]، ۱۹۷۹؛ کاتن[۶] و همکاران، ۱۹۸۸؛ وودمن[۷]، ۱۹۸۹؛ گلو[۸] و همکاران، ۱۹۹۵). به طور کلی، ادبیات موجود شواهد بی تناقض را ارائه نمی کند که و اگر وجود داشته باشد، چگونه، انواع خاص مشارکت می تواند نتایج خاص را تحت تاثیر قرار دهد. این پرسش پیش می آیدکه چگونه درک ما از روشی که در آن انواع خاص مشارکت در یادگیری سازمانی برای حمایت از اجرای یک چشم انداز جدید می تواند بیشتر اصلاح شود. آرگوت و مایرون- اسپکتور[۹] (۲۰۱۱، ص ۱۱۲۹-۱۱۳۰) استدلال کردند که تاثیر “ابزارها” در ایجاد دانش سازمانها یک حوزه پژوهشی در مراحل ابتدایی آن می باشد و باید بیشتر توسعه یابد. مطالعات کمی وجود دارد این موضوع را که آیا ابزارهایی مانند سیستم های اطلاعات، یادگیری را تسهیل می کنند مورد بررسی قرار می دهد (بلند[۱۰] و همکاران، ۱۹۹۴؛ اشورث[۱۱] و همکاران، ۲۰۰۴ و کین و علوی[۱۲]، ۲۰۰۷). در حسابداری مدیریت، ادبیات نظارتی گسترده ای وجود دارد که استفاده از اطلاعات حسابداری را به عنوان ابزاری برای حمایت از اجرای یک چشم انداز جدید توصیه می کند؛ برای مثال، رتبه بندی رضایتمندی مشتری، وفاداری مشتری ، سودآوری مشتری، هزینه های مشتری، سهم بازار، نگهداری و هزینه های کیفیت (برای مثال، ادبیات در مورد کارت امتیازی متوازن، کاپلان و نورتون[۱۳]، ۱۹۹۲، ۱۹۹۳، ۱۹۹۶؛ مدیریت استراتژیک هزینه، گویندراجان و شانک[۱۴]، ۱۹۹۲ و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری، اسمیت و دیکولی[۱۵]، ۱۹۹۵). گرچه، تحقیقات حسابداری مدیریت انجام شده تا کنون در مورد اینکه چگونه چنین اطلاعاتی می تواند به مدیران و کارگران پایین تر کمک کند که در یادگیری سازمانی مورد نیاز برای اجرای یک چشم انداز جدید مشارکت نمایند مشخص نیست. ( لنگفیلد-اسمیت[۱۶]، ۲۰۰۸، ص ۲۰۴؛.  نیکسون و برنز[۱۷]، ۲۰۱۲؛ ص ۲۳۷؛ تیلمن و گودارد[۱۸]، ۲۰۰۸؛ ص ۸۱).

به طور خلاصه، انواع بسیاری از مشارکت وجود دارد، و آنها می توانند تاثیرات متفاوت، اغلب ناامید کننده، بر نتایج سازمانی داشته باشند و پژوهش در مورد سودمندی “ابزارها” برای یادگیری سازمانی هنوز هم در “مراحل اولیه” خودمی باشند (آرگوت و مایرون- اسپکتور، ۲۰۱۱؛ ص ۱۱۲۹-۱۱۳۰). در نتیجه، آن نامشخص باقی می ماند که چگونه ابزار های ارائه شده توسط ادبیات حسابداری مدیریت نظارتی می تواند به یادگیری چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید مدیریت ارشد کمک نماید. بنابراین، این مقاله به بررسی اینکه چگونه اطلاعات حسابداری مدیریت می تواند به عنوان یک ابزار برای تسهیل مشارکت مدیران و کارگران پایین تر در یادگیری سازمانی در مورد چگونگی پیاده سازی چشم انداز جدید مدیریت ارشد استفاده شود می پردازد.

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد

تمامی حقوق مادی و معنوی ترجمه ها برای پارس ترجمه محفوظ می باشد